DMCA – MYONLINEPORN.COM

Οδηγίες κοινοποίησης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας (MyOnlinePorn.com). Αυτές οι οδηγίες κοινοποίησης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων αφορούν μόνο αξιώσεις που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα. Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια, ερωτήσεις, ανησυχίες ή θέματα σχετικά με την κατάχρηση, την παρενόχληση, το ακατάλληλο περιεχόμενο ή θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Με τη χρήση του MyOnlinePorn.com συμφωνείτε ότι έχετε συμβουλευτεί δικηγόρο της επιλογής σας και με δικά σας έξοδα προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως όλα τα νομικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστοτόπου και αυτών των Οδηγιών Γνωστοποίησης Παραβίασης Πνευματικών Δικαιωμάτων.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 17 U.S.C. § 512(f), ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΠΙΣΤΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ Ή Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΛΕΙ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΒΛΑΒΕΣ. ΜΗΝ ΠΡΟΒΆΛΛΕΤΕ ΨΕΥΔΕΊΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΎΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ.

 

Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), μπορείτε να κάνετε κλικ ΕΔΩ ή εάν επιθυμείτε να διαβάσετε ένα υπόμνημα που συνοψίζει κάθε τίτλο του DMCA, μπορείτε να κάνετε κλικ ΕΔΩ. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις προαναφερθείσες συνδεδεμένες ιστοσελίδες προορίζονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και δεν δίνουμε καμία υπόσχεση ή δήλωση σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειάς τους.

 

Σύμφωνα με το 17 U.S.C. §512(k)(1) του DMCA, η MyOnlinePorn.com είναι “Πάροχος Υπηρεσιών” και δικαιούται ορισμένες προστασίες που συνήθως αναφέρονται ως διατάξεις του “Ασφαλούς Λιμένα”.

 

Ισχυρισμός παραβίασης –

 

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος έχει αναρτήσει υλικό που παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, η κοινοποίηση της ισχυριζόμενης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να μας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες (ο παρακάτω κατάλογος προέρχεται ουσιαστικά απευθείας από το νόμο 17 U.S.C. §512(c)(3):

 

Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου του αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται,

Προσδιορισμός του έργου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο φέρεται να έχει παραβιαστεί, ή, εάν πολλαπλά έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε έναν μόνο διαδικτυακό τόπο καλύπτονται από μία μόνο κοινοποίηση, αντιπροσωπευτικός κατάλογος των έργων αυτών στον εν λόγω τόπο,

Προσδιορισµός του υλικού που ισχυρίζεται ότι παραβιάζει ή ότι αποτελεί αντικείµενο δραστηριότητας παραβίασης και το οποίο πρέπει να αποµακρυνθεί ή η πρόσβαση στο οποίο πρέπει να απενεργοποιηθεί, καθώς και επαρκείς πληροφορίες για να µπορέσει ο πάροχος υπηρεσιών να εντοπίσει το υλικό,

Πληροφορίες που είναι εύλογα επαρκείς για να επιτρέψουν στον πάροχο υπηρεσιών να επικοινωνήσει με τον καταγγέλλοντα, όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και, εάν υπάρχει, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει με τον καταγγέλλοντα,

Δήλωση ότι ο καταγγέλλων πιστεύει καλόπιστα ότι η χρήση του υλικού με τον καταγγελλόμενο τρόπο δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο,

Δήλωση ότι οι πληροφορίες στην κοινοποίηση είναι ακριβείς και ότι, επί ποινή ψευδορκίας, ο καταγγέλλων είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου του αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται,

 

Παρακαλούμε στείλτε την αξίωση παραβίασης στη διεύθυνση: maurice@myonlineporn.com

 

Η μη υποβολή κοινοποιήσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων όπως περιγράφεται παραπάνω δεν θα έχει ως αποτέλεσμα καμία νομική ειδοποίηση ή ενέργεια εκ μέρους της ομάδας MyOnlinePorn.com.

 

Αντεγκλήσεις για αξιώσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας –

 

Εάν έχετε λάβει ειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και πιστεύετε ότι το υλικό που έχετε τοποθετήσει στο διαδίκτυο και το οποίο έχει αφαιρεθεί μετά από καταγγελία παραβίασης δεν αποτελεί στην πραγματικότητα παραβίαση, μπορείτε να υποβάλετε αντι- ειδοποίηση. Το άρθρο 17 U.S.C. §512 (g)(3) απαιτεί ότι για να είναι έγκυρη, η αντι-ειδοποίηση πρέπει να είναι γραπτή και να απευθύνεται στον καθορισμένο αντιπρόσωπό μας (που αναφέρεται παραπάνω) και πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες (ο παρακάτω κατάλογος προέρχεται απευθείας από το νόμο- αν δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα, ζητήστε ανεξάρτητη συμβουλή):

 

Προσδιορισμός των συγκεκριμένων διευθύνσεων URL του υλικού που η MyOnlinePorn.com έχει αφαιρέσει ή στο οποίο η MyOnlinePorn.com έχει απενεργοποιήσει την πρόσβαση,

Το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Τη δήλωση: “Συναινώ στη δικαιοδοσία του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η διεύθυνσή μου ή, εάν η διεύθυνσή μου βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, της δικαστικής περιφέρειας στην οποία βρίσκεται ο δικτυακός τόπος και θα δεχθώ την επίδοση της αγωγής από τον ενάγοντα”,

Η δήλωση: “Ο δικαστής μπορεί να ζητήσει από τον δικαστή να του προσκομίσει την αγωγή: “Ορκίζομαι, επί ποινή ψευδορκίας, ότι έχω καλή πίστη στην πεποίθηση ότι το υλικό αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε ως αποτέλεσμα λάθους ή εσφαλμένης αναγνώρισης του υλικού που πρέπει να αφαιρεθεί ή να απενεργοποιηθεί”, και

Υπογραφή. Θα γίνεται δεκτή σαρωμένη φυσική υπογραφή ή έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή.

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός μας θα παρουσιάσει την ανταπόκρισή σας στο καταγγέλλον μέρος. Αφού παραδοθεί η αντι-γνωστοποίησή σας, η MyOnlinePorn.com, σύμφωνα με τις διατάξεις του 17 U.S.C. §512, έχει το δικαίωμα να αποκαταστήσει το υλικό που αφαιρέθηκε σε όχι λιγότερο από 10 και όχι περισσότερο από 14 εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν το καταγγέλλον μέρος μας ειδοποιήσει ότι έχει καταθέσει αγωγή με την οποία ζητά δικαστική απόφαση για να περιορίσει εσάς, τον συνδρομητή, από την άσκηση παραβατικής δραστηριότητας που σχετίζεται με το υλικό στο σύστημα ή το δίκτυο της MyOnlinePorn.com.

 

Λάβετε υπόψη ότι όταν προωθούμε την αντι-ειδοποίηση στο καταγγέλλον μέρος, περιλαμβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία. Υποβάλλοντας μια αντι-ειδοποίηση, συναινείτε στην αποκάλυψη των πληροφοριών σας με αυτόν τον τρόπο.

 

Η MyOnlinePorn.com δεν υποχρεούται να απαντήσει σε αντι-ενημερώσεις που δεν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις.

 

Ισχυρισμός παραβίασης Αποσύρσεις –

 

Σε περίπτωση που, αφού υποβάλετε μια Ειδοποίηση Παραβίασης Πνευματικών Δικαιωμάτων, συνειδητοποιήσετε ότι είτε προσδιορίσατε εσφαλμένα το περιεχόμενο, είτε δεν συμμορφωθήκατε με τις απαιτήσεις της DMCA είτε ότι απλώς αλλάξατε γνώμη, μπορείτε να ανακαλέσετε την Ειδοποίηση Παραβίασης Πνευματικών Δικαιωμάτων στέλνοντάς μας μια Ειδοποίηση Ανάκλησης με όλα τα ακόλουθα:

 

Μια δήλωση που υποδεικνύει ότι ανακαλείτε την Ειδοποίησή σας για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων,

Την πλήρη και συγκεκριμένη διεύθυνση URL του εν λόγω υλικού,

μια ηλεκτρονική υπογραφή- και

αντίγραφο της αρχικής σας κοινοποίησης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Επαναλαμβανόμενοι παραβάτες –

 

Η MyOnlinePorn.com τερματίζει το λογαριασμό (ή τους λογαριασμούς) οποιουδήποτε επαναλαμβανόμενου παραβάτη πνευματικών δικαιωμάτων, όταν κρίνεται σκόπιμο, και διατηρεί μια Πολιτική Επαναλαμβανόμενων Παραβιαστών σύμφωνα με την 17 U.S.C. § 512(i).

 

* * *

 

Οι παρούσες Οδηγίες γνωστοποίησης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να τροποποιούνται και θα τροποποιούνται από καιρό σε καιρό χωρίς προειδοποίηση. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τακτική αναθεώρηση αυτών των Οδηγιών Κοινοποίησης Παραβίασης Πνευματικών Δικαιωμάτων.