ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ – MYONLINEPORN.COM

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τις πολιτικές και τις πρακτικές σε σχέση με τις πληροφορίες ή τα δεδομένα που λαμβάνονται ή συλλέγονται σχετικά με τα Μέλη, τους επισκέπτες και τους Χρήστες της MyOnlinePorn.com (εφεξής η “Ιστοσελίδα”) ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από την MyOnlinePorn.com.

 

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ, ΔΙΌΤΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ MYONLINEPORN.COM ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΆΨΕΤΕ ΡΗΤΆ ΌΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΌΤΙ ΣΥΝΑΙΝΕΊΤΕ ΣΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΕ Ή ΠΟΥ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΌΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΏΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ.

 

ΕΆΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΡΗΤΆ ΜΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ, ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ MYONLINEPORN.COM Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΟΥ.

 

1. ΠΏΣ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΜΈΛΟΥΣ, ΕΠΙΣΚΈΠΤΗ Ή ΧΡΉΣΤΗ

 

Εάν επισκέπτεστε το MyOnlinePorn.com, ενδέχεται να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε στις βάσεις δεδομένων μας, έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών (ìDataî): τη διεύθυνση του πρωτοκόλλου Internet (IP) σας, το όνομα του ονόματος τομέα από το οποίο έχετε πρόσβαση στο Internet, τη διεύθυνση IP του ιστοτόπου από τον οποίο συνδέεστε με τον ιστότοπο ή το δίκτυο των ιστότοπων μας, τα δεδομένα του προγράμματος περιήγησης, τα δεδομένα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα που έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας και τις λειτουργίες του.

 

Όταν ένας επισκέπτης, μέλος, συνδρομητής ή άλλος χρήστης της Ιστοσελίδας ζητά ιστοσελίδες από τον διακομιστή MyOnlinePorn.com, κάνει κλικ σε banners ή άλλους συνδέσμους ή χρησιμοποιεί ή βλέπει με άλλο τρόπο τις υπηρεσίες, τα προϊόντα ή άλλες λειτουργίες της MyOnlinePorn.com, εμείς ή οι πράκτορές μας ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες (“Δεδομένα”) σχετικά με τον επισκέπτη, το μέλος, τον συνδρομητή ή τον χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP από την οποία γίνεται η πρόσβαση στο MyOnlinePorn.com, τις σελίδες ή τους συνδέσμους που ζητήθηκαν, τις ειδικές προτιμήσεις ή τα αιτήματα του χρήστη και τις πληροφορίες cookie που λαμβάνονται από τον υπολογιστή του επισκέπτη, του μέλους, του συνδρομητή ή του χρήστη.

 

Ορισμένες φορές, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες. Η παροχή ή μη αυτών των προσωπικών πληροφοριών είναι απολύτως προαιρετική. Αυτές οι προαιρετικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, το όνομα χρήστη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη φυσική σας διεύθυνση (ή μέρος αυτής, όπως ο ταχυδρομικός κώδικας), τον αριθμό τηλεφώνου, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα, την εκπαίδευση και τυχόν ειδικά ενδιαφέροντα ή σχέσεις. Πρόσθετες προαιρετικές πληροφορίες, όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας, η ημερομηνία λήξης, ο κωδικός ασφαλείας και η διεύθυνση χρέωσης, ενδέχεται να ζητηθούν για τη συμμετοχή σε ειδικές προωθητικές ενέργειες ή προσφορές ή για πληροφορίες χρέωσης και αποστολής.

 

Όταν ένας συνδρομητής, μέλος ή χρήστης του MyOnlinePorn.com στέλνει οποιαδήποτε προσωπική επικοινωνία ή αλληλογραφία, με οποιοδήποτε μέσο, στο MyOnlinePorn.com, την ομάδα ή οποιουσδήποτε υπαλλήλους, πράκτορες ή εκπροσώπους του MyOnlinePorn.com, μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και όλα τα άλλα δεδομένα σχετικά με την εν λόγω επικοινωνία.

 

2. COOKIES

 

Τα cookies του διαδικτύου χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, την παρακολούθηση και τη διατήρηση συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες, όπως οι προτιμήσεις του ιστότοπου ή το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο επιτρέπουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, αλλά αυτό μπορεί να καταστήσει τμήματα αυτού του Ιστότοπου μη χρησιμοποιήσιμα. Τα cookies είναι απλά κομμάτια δεδομένων που δεν μπορούν να εκτελέσουν καμία λειτουργία από μόνα τους. Δεν είναι ούτε spyware ούτε ιοί, παρά την ανίχνευση των cookies από ορισμένους ιστότοπους από πολλά προϊόντα anti-spyware.

 

Το MyOnlinePorn.com χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την εμπειρία περιήγησης των μελών, των συνδρομητών και των χρηστών μας πιο αποτελεσματική και βολική. Το σύστημά μας θα χρησιμοποιήσει cookies για να θυμάται τις προτιμήσεις σας στο διαδίκτυο και για να μας βοηθήσει να παρακολουθούμε και να στοχεύουμε τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες των χρηστών της Ιστοσελίδας μας, ώστε να παρουσιάζουμε τα καταλληλότερα μηνύματα, προσφορές και άλλες επικοινωνίες στους χρήστες μας και γενικά να βελτιώνουμε την εμπειρία τους στην Ιστοσελίδα μας.

 

Οποιεσδήποτε και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας, τα μέλη, τους συνδρομητές ή τους χρήστες που συλλέγονται από την ομάδα, την MyOnlinePorn.com ή οποιουσδήποτε πράκτορες ή θυγατρικές της MyOnlinePorn.com, μέσω της χρήσης cookies ή άλλων παρόμοιων μέσων, μπορούν να συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων μας και να χρησιμοποιηθούν με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι τρίτοι, όπως συνεργάτες και διαφημιστές, χρησιμοποιούν cookies στο MyOnlinePorn.com ή σε συνδυασμό με αυτό. Συχνά δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά τα cookies. Ενδέχεται επίσης να επιτρέπουμε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν ειδικές προσφορές ή υπηρεσίες στους χρήστες της Ιστοσελίδας και να ελέγχουν τη χρήση των cookies τους στον υπολογιστή σας. Σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε τις πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που συναντάτε στο MyOnlinePorn.com.

 

3. ΠΏΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΌΜΑΣΤΕ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

 

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που περιγράφονται στις ενότητες Ένα (1) και Δύο (2) για διάφορες λειτουργίες. Εκτός από τη χρήση των cookies, των Δεδομένων και των Προαιρετικών Πληροφοριών με τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών στην Ιστοσελίδα, να μετρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται η επισκεψιμότητα και από πού προέρχεται, να παρακολουθήσουμε την επιτυχία του προγράμματος συνεργατών μας και των μεμονωμένων συνεργατών του (με τους οποίους ενδέχεται να κοινοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες), να παρακολουθήσουμε την παραλαβή και την επιτυχία των ενημερωτικών δελτίων πελατών, των προγραμμάτων προώθησης, των ειδικών προσφορών και των διαφημίσεων και να δημιουργήσουμε και να παρέχουμε στους συνεργάτες μάρκετινγκ, στους συνεργάτες μας, στους αδειούχους, στους αγοραστές και στους διαδόχους συμφερόντων μας ακριβή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση της MyOnlinePorn.com. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies, δεδομένα και προαιρετικές πληροφορίες για να παρακολουθούμε τις προτιμήσεις των πελατών και να προσαρμόζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε αυτές τις προτιμήσεις.

 

4. ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

 

Η MyOnlinePorn.com διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναθεωρεί, να τροποποιεί, να τροποποιεί ή να ανακαλεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο. Οι αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ με την ανάρτηση οποιασδήποτε αναθεώρησης στο MyOnlinePorn.com.

 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΎΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

 

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023.