ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – MYONLINEPORN.COM

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví zásady a postupy týkající se informací nebo údajů, které jsou získávány nebo shromažďovány o členech, návštěvnících a uživatelích MyOnlinePorn.com (dále jen „stránky“) nebo o službách poskytovaných MyOnlinePorn.com.

 

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PROTOŽE POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK MYONLINEPORN.COM A JEJICH SLUŽEB VÝSLOVNĚ VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO ZÁSADAMI A SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO DOHODY, VČETNĚ POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ POSKYTNETE NEBO KTERÉ JSOU O VÁS SHROMAŽĎOVÁNY, JAK JE PODROBNĚ UVEDENO V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

POKUD VÝSLOVNĚ NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, NEMĚLI BYSTE STRÁNKY MYONLINEPORN.COM ANI JEJICH SLUŽBY POUŽÍVAT.

 

1. JAK SHROMAŽĎUJEME INFORMACE O ČLENECH, NÁVŠTĚVNÍCÍCH NEBO UŽIVATELÍCH

 

Pokud navštívíte stránky MyOnlinePorn.com, můžeme shromažďovat a ukládat v našich databázích jeden nebo více následujících typů informací (ìDataî): vaši adresu internetového protokolu (IP); název domény, ze které přistupujete na internet; IP adresu webové stránky, ze které jste se připojili na tyto stránky nebo na naši síť stránek; údaje o prohlížeči; údaje o e-mailové adrese; datum a čas přístupu na naše stránky a jejich funkce.

 

Když návštěvník, člen, předplatitel nebo jiný uživatel Stránek požaduje webové stránky ze serveru MyOnlinePorn.com, kliká na bannery nebo jiné odkazy nebo jinak používá či prohlíží služby, produkty nebo jiné funkce MyOnlinePorn.com, můžeme my nebo naši zástupci automaticky shromažďovat některé informace („Údaje“) o návštěvníkovi, členovi, předplatiteli nebo uživateli. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, ze které se na MyOnlinePorn.com přistupuje, stránky nebo odkazy, které byly požadovány, zvláštní preference nebo požadavky uživatele a informace o cookies získané z počítače návštěvníka, člena, předplatitele nebo uživatele.

 

Někdy vás můžeme požádat o poskytnutí osobních údajů. To, zda tyto osobní údaje poskytnete, je zcela dobrovolné. Tyto nepovinné informace mohou zahrnovat vaše jméno, uživatelské jméno, e-mailovou adresu, fyzickou adresu (nebo její část, například poštovní směrovací číslo), telefonní číslo, pohlaví, rodinný stav, povolání, vzdělání a jakékoli zvláštní zájmy nebo vazby. Další nepovinné informace, jako je číslo kreditní karty, datum vypršení platnosti, bezpečnostní kód a fakturační adresa, mohou být požadovány pro účast ve speciálních propagačních akcích nebo nabídkách nebo pro fakturační a přepravní informace.

 

Pokud předplatitel, člen nebo uživatel MyOnlinePorn.com zašle jakýmkoli způsobem MyOnlinePorn.com, týmu nebo zaměstnancům, agentům nebo zástupcům MyOnlinePorn.com jakoukoli osobní komunikaci nebo korespondenci, můžeme shromažďovat a používat veškeré takové informace a veškeré další Údaje týkající se této komunikace.

 

2. COOKIES

 

Internetové soubory cookie se používají k ověřování, sledování a uchovávání specifických informací o uživatelích, jako jsou preference stránek nebo obsah nákupního košíku. Většina internetových prohlížečů umožňuje povolit nebo zakázat soubory cookie. Soubory cookie můžete zakázat, což však může způsobit nepoužitelnost některých částí těchto stránek. Soubory cookie jsou jednoduché části dat, které samy o sobě nejsou schopny provádět žádné operace. Nejsou ani spywarem, ani virem, přestože soubory cookie z některých stránek detekují mnohé antispywarové produkty.

 

MyOnlinePorn.com používá cookies, aby zefektivnil a zpříjemnil prohlížení stránek našim členům, předplatitelům a uživatelům. Náš systém používá soubory cookie k zapamatování vašich webových preferencí a k tomu, aby nám pomáhal sledovat a zaměřovat zájmy, preference a přání uživatelů našich stránek a předkládat jim co nejvhodnější zprávy, nabídky a další sdělení a obecně zlepšovat jejich zkušenosti s našimi stránkami.

 

Veškeré informace o návštěvnících stránek, členech, předplatitelích nebo uživatelích shromážděné týmem, společností MyOnlinePorn.com nebo jakýmikoliv zástupci či přidruženými společnostmi společnosti MyOnlinePorn.com prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných prostředků mohou být zahrnuty do naší databáze a použity způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Chceme vás informovat, že třetí strany, jako jsou pobočky a inzerenti, používají na MyOnlinePorn.com nebo ve spojení s ním soubory cookie. K těmto souborům cookie často nemáme přístup ani nad nimi nemáme kontrolu. Poskytovatelům služeb třetích stran můžeme také umožnit, aby uživatelům stránek poskytovali speciální nabídky nebo služby a kontrolovali používání jejich souborů cookie ve vašem počítači. Vyzýváme vás, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů jakékoli třetí strany, se kterou se na MyOnlinePorn.com setkáte.

 

3. JAK POUŽÍVÁME A SDÍLÍME ÚDAJE A OSOBNÍ INFORMACE

 

Informace popsané v oddílech jedna (1) a dva (2) používáme k různým funkcím. Kromě používání souborů cookie, údajů a nepovinných informací výše popsanými způsoby používáme tyto informace k měření počtu návštěvníků stránek, k měření způsobu generování provozu a jeho zdrojů; ke sledování úspěšnosti našeho partnerského programu a jeho jednotlivých partnerů (s nimiž mohou být tyto informace sdíleny); ke sledování příjmu a úspěšnosti zákaznických newsletterů, propagačních programů, speciálních nabídek a reklam; a k vytváření a poskytování přesných statistik o výkonnosti MyOnlinePorn.com našim marketingovým partnerům, partnerům, nabyvatelům licencí a právním nástupcům. Soubory cookie, údaje a nepovinné informace používáme také ke sledování preferencí zákazníků a k přizpůsobení našich produktů a služeb těmto preferencím.

 

4. AKTUALIZACE A REVIZE TĚCHTO ZÁSAD

 

MyOnlinePorn.com si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli a jakýmkoli způsobem revidovat, doplňovat, upravovat nebo odvolávat. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění jakékoli revize na stránkách MyOnlinePorn.com.

 

5. DATUM ÚČINNOSTI TĚCHTO ZÁSAD

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. ledna 2023.