PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ – MYONLINEPORN.COM

Poslední aktualizace: 2023-05-02

Než začnete využívat služby nabízené portálem MyOnlinePorn.com, přečtěte si prosím pozorně tyto Podmínky používání („Smlouva“). Tyto webové stránky a název domény a jakékoli další funkce, obsah nebo aplikace, které společnost čas od času nabízí v souvislosti s nimi (dále jen „webové stránky“), jsou vlastněny a provozovány námi. Tato smlouva stanoví právně závazné podmínky pro vaše používání webových stránek. Používáním webových stránek jakýmkoli způsobem, mimo jiné včetně návštěvy nebo prohlížení webových stránek, souhlasíte s tím, že se budete řídit touto smlouvou, zásadami ochrany osobních údajů naší společnosti zveřejněnými na webových stránkách, které jsou do ní začleněny tímto odkazem, a berete na vědomí, že webové stránky mohou obsahovat zvuková, textová a vizuální zobrazení sexuální povahy, mimo jiné včetně nahoty, heterosexuálních a homosexuálních situací. Kdykoli si můžete vyžádat kopii této smlouvy tak, že nás kontaktujete.

Tyto webové stránky obsahují pornografický obsah a odkazují na webové stránky obsahující pornografický obsah a nejsou určeny pro nezletilé. Na tyto Webové stránky mohou přistupovat pouze dospělé osoby, kterým je alespoň 18 let a které dosáhly věku dospělosti ve své komunitě. Pokud tuto věkovou podmínku nesplňujete, nesmíte na tyto Webové stránky přistupovat.

ÚVOD

Tým MyOnlinePorn.com si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení tuto Smlouvu kdykoli změnit, a to zveřejněním oznámení na Webových stránkách nebo zasláním oznámení e-mailem či poštou. Jste zodpovědní za to, abyste si všechny takové změny prostudovali a seznámili se s nimi. Takové úpravy jsou účinné od okamžiku prvního zveřejnění nebo oznámení a používání webových stránek nebo jakýchkoli služeb z vaší strany po takovém zveřejnění nebo oznámení představuje váš souhlas s podmínkami této smlouvy v upraveném znění. Souhlasíte s tím, že budete tuto smlouvu pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že jste o všech změnách informováni. Tato smlouva spolu se Zásadami ochrany osobních údajů na webových stránkách a dalšími právními upozorněními zveřejněnými na MyOnlinePorn.com představuje úplnou dohodu mezi vámi a týmem MyOnlinePorn.com týkající se MyOnlinePorn.com.

MyOnlinePorn.com poskytuje kompletní zdroj informací pro uživatele hledající pornografii na internetu. Na MyOnlinePorn.com nabízíme recenze webových stránek obsahujících pornografický obsah a speciální slevy pro vybrané pornografické webové stránky. MyOnlinePorn.com a námi recenzované webové stránky obsahují grafická zobrazení nahoty, jazyk pro dospělé a popisy explicitních sexuálních aktivit, včetně heterosexuálních, bisexuálních, homosexuálních a transsexuálních situací sexuální povahy. Ačkoli je přístup na MyOnlinePorn.com bezplatný a není vyžadována žádná registrace (s výjimkou webmasterů), MyOnlinePorn.com je nabízen a dostupný pouze dospělým osobám starším 18 let, které dosáhly věku dospělosti ve své komunitě.

MyOnlinePorn.com, recenze a odkazy nabízíme pouze pro informační účely. Přístupem na tyto webové stránky berete na vědomí, že každá recenze představuje pouhý názor recenzenta a že byste se neměli spoléhat na MyOnlinePorn.com nebo recenze jako na radu jakékoli povahy. Neneseme odpovědnost za jednání, rozhodnutí nebo jiné chování, které učiníte nebo neučiníte na základě MyOnlinePorn.com nebo recenzí obsažených na MyOnlinePorn.com. Recenze a další materiály na MyOnlinePorn.com mohou být zastaralé a my se nezavazujeme k jejich aktualizaci. Ne všechny webové stránky uvedené na MyOnlinePorn.com mohou být v době, kdy si je prohlížíte, dostupné. Při spoléhání se na obsah stránek MyOnlinePorn.com jednáte na vlastní nebezpečí.

Tyto podmínky platí pro všechny uživatele MyOnlinePorn.com (včetně mobilní verze), ať už jste „návštěvník“, „uživatel“ nebo „webmaster“. Přístupem k jakékoli části MyOnlinePorn.com tyto podmínky přijímáte. Pokud s těmito podmínkami nechcete souhlasit, nesmíte na MyOnlinePorn.com přistupovat. Pokud tyto podmínky porušíte, můžeme vám zrušit licenci k přístupu na MyOnlinePorn.com.

Tyto podmínky můžeme změnit při jedné nebo více příležitostech aktualizací této webové stránky. V horní části podmínek se dozvíte, kdy jsme je naposledy aktualizovali. Změny vstoupí v platnost v den „poslední aktualizace“ uvedený v horní části této webové stránky. Změny nebudou působit zpětně. Přestože se vás budeme snažit upozornit na změnu těchto podmínek, měli byste tuto webovou stránku často kontrolovat, abyste o všech změnách věděli. Pokud se změnami nesouhlasíte, musíte ukončit přístup na MyOnlinePorn.com. Váš další přístup na MyOnlinePorn.com po zveřejnění změn těchto podmínek znamená, že se změnami souhlasíte.

Pokud máte jakékoli dotazy k těmto podmínkám nebo jakékoli dotazy či připomínky týkající se MyOnlinePorn.com, napište nám prosím na adresu maurice@myonlineporn.com a my se vám pokusíme odpovědět do konce následujícího pracovního dne.

ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ A POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST

MyOnlinePorn.com obsahuje necenzurovaný sexuálně explicitní materiál nevhodný pro nezletilé. MyOnlinePorn.com je nabízen a dostupný pouze pro dospělé osoby, (1) kterým je alespoň 18 let a (2) které dosáhly věku, od kterého mohou ve své komunitě přistupovat k MyOnlinePorn.com. Pokud tyto věkové požadavky nesplňujete, nesmíte na MyOnlinePorn.com přistupovat.

PŘÍSTUP NA MYONLINEPORN.COM

Přístupem na MyOnlinePorn.com prohlašujete, že následující skutečnosti jsou pravdivé:

 • že jevám alespoň 18 let, že jste dosáhli věku dospělosti v místě svého bydliště a že jste způsobilí k právním úkonům, abyste souhlasili s těmito podmínkami;
 • Jstesi vědomi toho, že můžete být vystaveni webovým stránkám z různých oborů, které můžete považovat za urážlivé, obscénní nebo jinak nevhodné;
 • (i) jste si vědomi pornografické povahy obsahu dostupného na webových stránkách a že vás neuráží obsah zobrazující muže nebo ženy v různých sexuálních situacích;
 • (ii) jste obeznámeni se zákony své komunity, které ovlivňují vaše právo na přístup k pornografickým materiálům, včetně sexuálně explicitních materiálů zobrazujících otroctví, S/M a jiné fetišistické aktivity;
 • (iii) máte zákonné právo na přístup k pornografickým materiálům, včetně sexuálně explicitních materiálů zobrazujících otroctví, S/M a jiné fetišistické aktivity, a my máme zákonné právo vám je předávat;
 • (iv) Pornografické materiály si dobrovolně vyžádáte pro své soukromé potěšení;
 • (v) tyto materiály nebudete sdílet s nezletilými osobami ani je jinak nezletilým osobám nezpřístupníte;
 • (vi) Berete na vědomí, že všechny recenze umístěné na MyOnlinePorn.com jsou pouze názorem autora;
 • (vii) Jste srozuměni s tím, že není odpovědný za obsah jakýchkoli recenzovaných webových stránek; a
 • (viii) Vstupem na MyOnlinePorn.com jste zprostili poskytovatele, vlastníky a tvůrce MyOnlinePorn.com veškeré odpovědnosti, která by mohla vzniknout, včetně činností, které podniknete na základě jakýchkoli recenzí, názorů nebo komentářů na MyOnlinePorn.com.

Za předpokladu, že budete trvale dodržovat všechny podmínky této smlouvy, MyOnlinePorn.com vám tímto uděluje povolení používat Webové stránky pouze tak, jak je uvedeno v této smlouvě, a za předpokladu, že:

 1. Vaše povolené používání stránek MyOnlinePorn.com je určeno výhradně pro Vaše osobní, nekomerční použití;
 2. nebudete kopírovat ani šířit žádnou část MyOnlinePorn.com na žádném médiu bez předchozího písemného souhlasu MyOnlinePorn.com;
 3. nebudete měnit ani upravovat žádnou část MyOnlinePorn.com jinak, než jak je výslovně povoleno, a to pouze za tímto výslovným účelem;
 4. nesmíte obcházet, znemožňovat, porušovat nebo se pokoušet porušovat či jinak zasahovat do bezpečnosti nebo integrity MyOnlinePorn.com, do řádného fungování MyOnlinePorn.com, do funkcí, které brání nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli obsahu (jak je tento pojem definován níže) nebo vynucují omezení používání MyOnlinePorn.com nebo obsahu na něm, ani zasahovat do jakékoli činnosti prováděné na MyOnlinePorn.com; a
 5. nesmíte dešifrovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat žádný software, který tvoří nebo jakýmkoli způsobem tvoří součást MyOnlinePorn.com.

Souhlasíte s tím, že nebudete používat ani spouštět žádný automatizovaný systém, mimo jiné včetně „robotů“, „pavouků“, „offline čteček“ atd., který přistupuje k MyOnlinePorn.com způsobem, který odesílá na servery MyOnlinePorn.com v daném časovém úseku více zpráv s požadavky, než může za stejný časový úsek přiměřeně vytvořit jeden člověk pomocí běžného webového prohlížeče. Souhlasíte s tím, že nebudete shromažďovat ani sbírat žádné osobní údaje, včetně názvů účtů, od MyOnlinePorn.com, ani používat komunikační systémy poskytované MyOnlinePorn.com pro jakékoli komerční účely. MyOnlinePorn.com si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení zablokovat přístup nebo přerušit poskytování služeb osobám, které se dopustily protiprávního jednání, a vyšetřovat a podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle vlastního uvážení týmu MyOnlinePorn.com poruší toto ustanovení, mimo jiné včetně nahlášení orgánům činným v trestním řízení.

ZÁKAZ VSTUPU NEZLETILÝCH OSOB

Všechny osoby, které se objevují v jakémkoli vizuálním zobrazení skutečného nebo simulovaného sexuálně explicitního chování, které se nachází na MyOnlinePorn.com, byly v době vytvoření zobrazení starší 18 let. Máme nulovou toleranci vůči pornografickému obsahu zahrnujícímu nezletilé a nulovou toleranci vůči pedofilům nebo jakékoli pedofilní činnosti. Na MyOnlinePorn.com povolujeme pouze vizuální média dospělých osob, které k tomu daly souhlas. Pokud v rámci MyOnlinePorn.com uvidíte jakákoli vizuální média, ať už skutečná nebo simulovaná, zobrazující nezletilé osoby zapojené do sexuálních aktivit, nahlaste nám to prosím na adresu maurice@myonlineporn.com. K hlášení přiložte všechny příslušné důkazy, včetně data a času identifikace. Všechna hlášení neprodleně prošetříme a podnikneme příslušné kroky. Plně spolupracujeme se všemi orgány činnými v trestním řízení, které vyšetřují dětskou pornografii. Pokud máte podezření, že se na nezákonných aktivitách s nezletilými podílejí i jiné externí webové stránky, nahlaste je prosím na adresu www.asacp.org.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Obsah stránek MyOnlinePorn.com, mimo jiné včetně textu, softwaru, skriptů, grafiky, souborů, obrázků, fotografií, zvuků, hudby, videí, interaktivních funkcí a podobně (souhrnně „obsah“) a ochranných známek, servisních značek a log obsažených v těchto stránkách (dále jen „značky“), je ve vlastnictví společnosti MyOnlinePorn.com nebo je nám poskytnuta licence, případně je na stránkách MyOnlinePorn.com použit v souladu s ustanoveními zákona o spravedlivém použití. Vyhrazujeme si veškerá práva, která nebyla výslovně udělena k webu MyOnlinePorn.com a k Obsahu, který vlastníme nebo na něj máme licenci. Souhlasíte s tím, že nebudete používat, kopírovat, reprodukovat, upravovat, překládat, publikovat, vysílat, přenášet, distribuovat, předvádět, nahrávat, zobrazovat, licencovat, prodávat ani jinak využívat k jakýmkoli jiným účelům jakýkoli Obsah, mimo jiné včetně obrazového, zvukového a vizuálního obsahu, Značek nebo jiných vlastnických práv, která nejsou ve vašem vlastnictví, (i) bez výslovného předchozího písemného souhlasu příslušných vlastníků nebo (ii) způsobem, který porušuje práva jakékoli třetí strany. Pokud si stáhnete nebo vytisknete kopii Obsahu pro osobní použití, musíte zachovat veškerá upozornění na autorská práva a jiná vlastnická práva, která jsou v něm obsažena.

Zpětná vazba

Vyzýváme vás, abyste nám poskytli zpětnou vazbu k webu MyOnlinePorn.com. Žádný váš návrh nebo nápad však nebudeme považovat za důvěrný a nic v těchto podmínkách neomezuje naše právo používat, profitovat, zveřejňovat nebo jinak využívat jakoukoli zpětnou vazbu, aniž bychom vám za to museli platit.

KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ; ZÁSADY OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV

MyOnlinePorn.com může uživatelům povolit zveřejňování komentářů („komentáře uživatelů“). Berete na vědomí, že MyOnlinePorn.com nezaručuje žádnou důvěrnost takových uživatelských komentářů.

Za své vlastní uživatelské komentáře a důsledky jejich zveřejnění nebo odeslání nesete výhradní odpovědnost. Souhlasíte s tím, že MyOnlinePorn.com nenese žádnou odpovědnost s ohledem na jakékoli uživatelské komentáře, a tímto neodvolatelně zbavujete MyOnlinePorn.com a jeho úředníky a ředitele, zaměstnance, agenty, zástupce a přidružené společnosti veškeré odpovědnosti vyplývající z uživatelských komentářů nebo jejich části nebo s nimi související. Odesláním uživatelských komentářů udělujete společnosti MyOnlinePorn.com licenci k použití a jinému využití těchto uživatelských komentářů za jakýmkoli účelem v souvislosti s webovými stránkami a dalšími souvisejícími službami společnosti MyOnlinePorn.com.

V souvislosti s uživatelskými komentáři dále souhlasíte s tím, že nebudete:

 1. zveřejňovat nepravdivé nebo zkreslené informace;
 2. předkládat materiály, které jsou nezákonné, obscénní, oplzlé, hanlivé, pomlouvačné, výhružné, pornografické, obtěžující, nenávistné, rasově nebo etnicky urážlivé, nadměrně násilné nebo vybízející k chování, které by bylo považováno za trestný čin, vedlo k občanskoprávní odpovědnosti, porušovalo jakýkoli zákon nebo bylo jinak nevhodné či nevhodné;
 3. zveřejňovat inzeráty nebo nabídky k podnikání; nebo
 4. vydávat se za jinou osobu.

Neschvalujeme žádný uživatelský komentář ani názor, doporučení nebo radu v něm vyjádřenou a výslovně se zříkáme jakékoli odpovědnosti v souvislosti s uživatelskými komentáři.

Vyhrazujeme si právo rozhodnout, zda je Obsah nebo Uživatelský komentář nevhodný nebo porušuje tuto Smlouvu, mimo jiné z důvodu porušení zákona o duševním vlastnictví, pornografie, obscénního nebo hanlivého materiálu nebo nadměrné délky. MyOnlinePorn.com si také vyhrazuje právo podle vlastního uvážení odmítnout, odmítnout zveřejnit nebo odstranit jakýkoli váš příspěvek nebo omezit, pozastavit či ukončit váš přístup k celému webu MyOnlinePorn.com nebo jeho části kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění. Bez ohledu na výše uvedené nepřebíráme žádnou odpovědnost za monitorování MyOnlinePorn.com, obsahu nebo uživatelských komentářů z hlediska nevhodného chování, ani za úpravu nebo odstranění takového chování, obsahu nebo uživatelských komentářů z MyOnlinePorn.com.

Ačkoli aktivně nemonitorujeme Obsah zveřejněný na MyOnlinePorn.com, je zásadou našeho týmu (1) zablokovat přístup k Obsahu nebo odstranit Obsah, o kterém se v dobré víře domnívá, že se jedná o materiál chráněný autorskými právy, který byl neoprávněně zkopírován, zobrazen nebo šířen některým z inzerentů, přidružených společností, poskytovatelů obsahu, členů nebo uživatelů; a (2) přerušit poskytování služeb a odstranit osoby opakovaně porušující autorská práva.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

MyOnlinePorn.com může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou v našem vlastnictví ani pod naší kontrolou. Při vstupu na webové stránky třetích stran tak činíte na vlastní nebezpečí. Doporučujeme vám, abyste si při opuštění webových stránek dávali pozor a přečetli si podmínky a zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky třetí strany, kterou navštívíte. MyOnlinePorn.com nemá žádnou kontrolu nad obsahem, přesností, zásadami ochrany osobních údajů nebo praktikami či názory vyjádřenými na webových stránkách třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Kromě toho nebudeme a nemůžeme monitorovat, ověřovat, cenzurovat ani upravovat obsah jakýchkoli stránek třetích stran. Používáním stránek MyOnlinePorn.com výslovně zbavujete společnost MyOnlinePorn.com a její tým veškeré odpovědnosti vyplývající z používání jakýchkoli webových stránek třetích stran.

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY

V maximálním rozsahu povoleném zákonem se my, naši dodavatelé a každý z jejich příslušných vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců zříkáme všech záruk, výslovných nebo předpokládaných, v souvislosti se stránkami MyOnlinePorn.com a jejich používáním, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv. Kromě toho ani my, ani naši dodavatelé, ani jejich vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci a zástupci neposkytují žádné záruky ani prohlášení o přesnosti nebo úplnosti obsahu stránek MyOnlinePorn.com nebo obsahu jakýchkoli stránek, na které jsou odkazy na MyOnlinePorn.com, a nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli (i) chyby, omyly nebo nepřesnosti obsahu; (ii) zranění osob nebo škody na majetku jakékoli povahy v důsledku vašeho přístupu k MyOnlinePorn a jeho používání.com; (iii) za jakýkoli neoprávněný přístup k zabezpečeným serverům a/nebo k jakýmkoli osobním údajům a/nebo finančním informacím na nich uloženým nebo za jejich použití; (iv) za jakékoli přerušení nebo zastavení přenosu na MyOnlinePorn.com nebo z něj; (v) za jakékoli chyby, viry, trojské koně apod., které mohou být přeneseny na MyOnlinePorn.com nebo jeho prostřednictvím.com jakoukoli třetí stranou; a/nebo (vi) za jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo za jakoukoli ztrátu či škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku používání jakéhokoli obsahu zveřejněného, zaslaného e-mailem, přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím MyOnlinePorn.com. Nezaručujeme, neschvalujeme, neručíme ani nepřebíráme odpovědnost za žádný produkt nebo službu inzerovanou nebo nabízenou třetí stranou prostřednictvím MyOnlinePorn.com nebo jakýchkoli webových stránek, na něž vedou hypertextové odkazy, nebo uváděnou v jakékoli reklamě, a nebudeme stranou ani nijak neodpovídáme za sledování jakékoli transakce mezi vámi a poskytovateli produktů nebo služeb třetích stran. Nečiníme žádné prohlášení, že stránky MyOnlinePorn.com jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech. Ti, kteří přistupují k MyOnlinePorn.com nebo jej používají z jiných jurisdikcí, jsou odpovědní za dodržování místních zákonů.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodníte a ochráníte MyOnlinePorn.com, její mateřskou společnost, úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupce před jakýmikoliv nároky, škodami, závazky, ztrátami, povinnostmi, náklady nebo dluhy, požadavky a výdaji (mimo jiné včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývajícími z: (i) vašeho používání a přístupu k MyOnlinePorn.com nebo jakéhokoliv obsahu, který na nich zveřejníte; nebo (ii) vašeho porušení jakékoli podmínky této smlouvy nebo vašich prohlášení a záruk uvedených výše.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V žádném případě nebudeme my, naši dodavatelé ani jejich příslušní vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci nebo zástupci odpovídat vám ani žádné třetí straně za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, sankčně nahrazované nebo následné škody, včetně ušlého zisku, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu nebo jiné právní teorie, a bez ohledu na to, zda jsme byli na možnost takových škod upozorněni. Výše uvedené omezení odpovědnosti platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem v příslušné jurisdikci. S výhradou výše uvedeného bude naše odpovědnost vůči vám z jakéhokoli důvodu omezena na částku, kterou jste případně zaplatili společnosti MyOnlinePorn.com za služby MyOnlinePorn.com v souvislosti se službou MyOnlinePorn.com během doby trvání vašeho členství.

PŘIZNÁNÍ

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte převést ani postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a licence udělené na jejím základě. My můžeme tuto smlouvu a jakákoli svá práva nebo povinnosti z ní vyplývající volně převádět, postupovat nebo delegovat.

ÚDAJE O ADRESE

maurice@myonlineporn.com