18 U.S.C. § 2257 Prohlášení

Všechny skutečné lidské bytosti zobrazené na snímcích na těchto webových stránkách byly v době pořízení těchto snímků starší 18 let.

 

Výjimka: Obsah vytvořený třetími stranami

 

Provozovatelé těchto webových stránek nejsou „producenty“ žádného zobrazení skutečného nebo simulovaného sexuálně explicitního chování, které se může objevit na těchto webových stránkách. Provozovatelé těchto webových stránek konkrétněji omezují své nakládání s takovým obsahem a provádějí pouze činnosti přenosu, ukládání, vyhledávání, hostování a/nebo formátování materiálu, který může zobrazovat sexuálně explicitní chování, přičemž veškerý tento materiál se na webových stránkách objevuje v důsledku činností prováděných uživateli webových stránek, kteří jsou třetími stranami. Všechny části webových stránek, které obsahují takový materiál vytvořený uživateli, jsou pod kontrolou příslušného uživatele, kterému jsou tyto webové stránky poskytovány jejich provozovateli jako online služba. V souladu s 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) a 47 U.S.C. § 230(c) si provozovatelé těchto webových stránek vyhrazují právo odstranit materiály, které se na stránkách objevují v důsledku činností uživatelů webových stránek a které jsou podle uvážení provozovatele považovány za neslušné, obscénní, hanlivé nebo neslučitelné se zásadami a podmínkami poskytování služeb těchto webových stránek.

 

Výjimka: Výjimka: Obsah vytvořený provozovateli webových stránek

 

V rozsahu, v jakém se na webových stránkách objevují obrázky, u nichž lze provozovatele těchto webových stránek považovat za „producenta“, jsou tyto obrázky vyňaty z požadavků 18 U.S.C. § 2257 a 28 C.F.R. § 75 z jednoho nebo více následujících důvodů: (i) vytvořené obrázky nezobrazují žádné sexuálně explicitní chování definované v 18 U.S.C. § 2257.S.C. §§ 2256(2)(A); (ii) předložené snímky nezobrazují zobrazení genitálií nebo pubické oblasti vytvořené po 27. červenci 2006; (iii) předložené snímky nezobrazují simulovanou sexuálně explicitní aktivitu, ke které došlo po datu účinnosti 18 U.S.C. § 2257A; a/nebo (iv) předložené snímky byly vytvořeny před 3. červencem 1995.

 

Určený správce záznamů

 

Aniž by byla jakkoli omezena použitelnost výše uvedených výjimek, provozovatelé těchto webových stránek určili správce, jehož adresa je uvedena níže, jako správce originálních záznamů popsaných v 18 U.S.C. § 2257 a 28 C.F.R. § 75 pro všechny materiály, které se objevují na těchto webových stránkách a které spadají do následujících kategorií: (i) marketingové a reklamní materiály, které obsahují vizuální zobrazení skutečného nebo simulovaného sexuálně explicitního chování, přičemž tyto materiály byly získány nebo vytvořeny provozovateli webových stránek za účelem propagace těchto webových stránek; nebo (ii) materiály, které nejsou vyňaty, jak je popsáno výše.

 

Výše uvedené záznamy a jejich správce lze nalézt na následujícím místě:

maurice@myonlineporn.com