18 U.S.C. § 2257 Uttalande

Alla faktiska människor som avbildas på bilder som visas på denna webbplats var över 18 år när bilderna togs.

 

Undantag: Innehåll producerat av tredje part

 

Operatörerna av denna webbplats är inte ”producenter” av de skildringar av verkligt eller simulerat sexuellt uttryckligt beteende som kan förekomma på denna webbplats. Operatörerna på denna webbplats begränsar sin hantering av sådant innehåll och utför endast överföring, lagring, hämtning, värdskap och/eller formatering av material som kan skildra sexuellt uttryckligt beteende, och allt detta material visas på webbplatsen som ett resultat av åtgärder som vidtagits av tredjepartsanvändare av webbplatsen. Alla delar av webbplatsen som innehåller sådant användargenererat material kontrolleras av den berörda användaren, för vilken webbplatsen tillhandahålls som en onlinetjänst av dess operatörer. I enlighet med 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) och 47 U.S.C. § 230(c) förbehåller sig operatörerna av denna webbplats rätten att radera material som finns på webbplatsen till följd av åtgärder som vidtagits av webbplatsens användare, och som enligt operatörens eget gottfinnande anses vara oanständigt, obscent, ärekränkande eller oförenligt med policyn och villkoren för denna webbplats.

 

Undantag: Innehåll som produceras av webbplatsens operatörer

 

I den mån det finns bilder på webbplatsen, för vilka webbplatsens operatörer kan betraktas som ”producenter”, är dessa bilder undantagna från kraven i 18 U.S.C. § 2257 och 28 C.F.R. § 75 av en eller flera av följande anledningar: i) De producerade bilderna visar inte något sexuellt uttryckligt beteende enligt definitionen i 18 U.S.C. §§ 2256(2)(A), ii) de framställda bilderna visar inte avbildningar av könsorganen eller könsorganet som skapats efter den 27 juli 2006, iii) de framställda bilderna visar inte simulerade sexuellt uttryckliga aktiviteter som inträffat efter ikraftträdandedatumet för 18 U.S.C. § 2257A, och/eller iv) de framställda bilderna skapades före den 3 juli 1995.

 

Utpekad registerförvaltare

 

Utan att på något sätt begränsa tillämpligheten av de ovan angivna undantagen har operatörerna av denna webbplats utsett den förvaltare, vars adress anges nedan, att vara den som har hand om de originalhandlingar som beskrivs i 18 U.S.C. § 2257 och 28 C.F.R. § 75 för allt material som förekommer på denna webbplats och som faller inom följande kategorier: i) marknadsförings- och reklammaterial som innehåller visuella skildringar av verkligt eller simulerat sexuellt uttryckligt beteende, vilket material har förvärvats eller skapats av webbplatsens operatörer i syfte att marknadsföra webbplatsen, eller ii) material som inte är undantaget, enligt vad som beskrivs ovan.

 

De ovannämnda registren och deras förvaltare finns på följande plats:

maurice@myonlineporn.com