18 U.S.C. § 2257 Açıklama

Bu web sitesinde yer alan görüntülerde tasvir edilen gerçek insanlar, bu görüntülerin kaydedildiği tarihte 18 yaşın üzerindeydi.

 

Muafiyet: Üçüncü Taraflarca Üretilen İçerik

 

Bu web sitesinin operatörleri, bu web sitesinde görünebilecek gerçek veya simüle edilmiş cinsel içerikli davranış tasvirlerinin “üreticileri” değildir. Daha spesifik olarak, bu web sitesinin operatörleri, bu tür içerikle ilgili işlemlerini sınırlandırır ve yalnızca, web sitesinin üçüncü taraf kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bir sonucu olarak web sitesinde görünen cinsel içerikli davranışları tasvir edebilecek materyallerin iletimi, depolanması, geri alınması, barındırılması ve/veya biçimlendirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirir. Web sitesinin kullanıcı tarafından oluşturulan bu tür materyalleri içeren tüm bölümleri, bu web sitesinin operatörleri tarafından çevrimiçi bir hizmet olarak sağlandığı ilgili kullanıcının kontrolü altındadır. 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) ve 47 U.S.C. § 230(c) uyarınca, bu web sitesinin operatörleri, web sitesinin kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen eylemler sonucunda sitede görünen materyalleri silme hakkını saklı tutar; bu materyaller, operatörün kendi takdirine bağlı olarak, uygunsuz, müstehcen, karalayıcı veya bu web sitesinin politikaları ve hizmet şartlarıyla tutarsız olarak kabul edilir.

 

Muafiyet: Web Sitesi Operatörleri Tarafından Üretilen İçerik

 

Bu web sitesinin operatörlerinin “yapımcı” olarak kabul edilebileceği herhangi bir görüntünün web sitesinde yer aldığı ölçüde, bu görüntüler aşağıdaki nedenlerden biri veya daha fazlası nedeniyle 18 U.S.C. § 2257 ve 28 C.F.R. § 75 gerekliliklerinden muaftır: (i) üretilen görüntüler 18 U. S.C. §§ 2256(2)(A)’da tanımlanan herhangi bir cinsel içerikli davranışı tasvir etmemektedir; (ii) üretilen görüntüler 27 Temmuz 2006 tarihinden sonra oluşturulan cinsel organ veya kasık bölgesi tasvirlerini içermemektedir; (iii) üretilen görüntüler 18 U. S.C. §§ 2256(2)(A)’da tanımlanan cinsel içerikli davranışları tasvir etmemektedir.S.C. §§ 2256(2)(A); (ii) üretilen görüntüler 27 Temmuz 2006 tarihinden sonra oluşturulmuş cinsel organ veya kasık bölgesi tasvirlerini göstermemektedir; (iii) üretilen görüntüler 18 U.S.C. § 2257A’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra meydana gelen cinsel içerikli faaliyetlerin simülasyonunu göstermemektedir; ve/veya (iv) üretilen görüntüler 3 Temmuz 1995 tarihinden önce oluşturulmuştur.

 

Belirlenen Kayıt Sorumlusu

 

Yukarıda belirtilen muafiyetlerin uygulanabilirliğini herhangi bir şekilde sınırlandırmaksızın, bu web sitesinin operatörleri, aşağıda adresi bulunan saklayıcıyı, 18 U.S.C. § 2257 ve 28 C.F.R.’de açıklanan orijinal kayıtların saklayıcısı olarak tayin etmiştir. § Bu web sitesinde yer alan ve aşağıdaki kategorilere giren tüm materyaller için: (i) web sitesinin tanıtımı amacıyla web sitesinin operatörleri tarafından edinilen veya oluşturulan gerçek veya simüle edilmiş cinsel içerikli davranışların görsel tasvirlerini içeren pazarlama ve reklam materyalleri; veya (ii) yukarıda açıklandığı gibi muaf olmayan materyaller.

 

Yukarıda belirtilen kayıtlar ve bunların sorumlusu aşağıdaki adreste bulunabilir:

maurice@myonlineporn.com