18 U.S.C. § 2257 Erklæring

Alle faktiske mennesker, der er afbildet på billeder på dette websted, var over 18 år på det tidspunkt, hvor billederne blev optaget.

 

Undtagelse: Indhold produceret af tredjeparter

 

Operatørerne af dette websted er ikke “producenter” af nogen af de afbildninger af faktisk eller simuleret seksuelt eksplicit adfærd, der kan forekomme på dette websted. Mere specifikt begrænser operatørerne af dette websted deres håndtering af sådant indhold og udfører kun aktiviteterne transmission, opbevaring, hentning, hosting og/eller formatering af materiale, der kan skildre seksuelt eksplicit adfærd, idet alt dette materiale vises på webstedet som følge af handlinger foretaget af tredjepartsbrugere af webstedet. Alle dele af webstedet, der indeholder sådant brugergenereret materiale, er under kontrol af den pågældende bruger, for hvem webstedet stilles til rådighed som en onlinetjeneste af dets operatører. I henhold til 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) og 47 U.S.C. § 230(c) forbeholder operatørerne af dette websted sig ret til at slette materiale, der vises på webstedet som følge af handlinger foretaget af webstedets brugere, og som efter operatørens eget skøn anses for at være uanstændigt, obskønt, ærekrænkende eller uforeneligt med politikkerne og servicevilkårene for dette websted.

 

Undtagelse: Indhold produceret af webstedsoperatører

 

I det omfang der vises billeder på webstedet, som operatørerne af dette websted kan betragtes som “producent”, er disse billeder undtaget fra kravene i 18 U.S.C. § 2257 og 28 C.F.R. § 75 af en eller flere af følgende grunde: (i) de producerede billeder viser ikke nogen seksuelt eksplicit adfærd som defineret i 18 U.S.C. § 2257 og 28 C.F.R. § 75, (ii) de producerede billeder viser ikke nogen seksuelt eksplicit adfærd som defineret i 18 U.S.C. § 2257.S.C. §§ 2256(2)(A); ii) de producerede billeder viser ikke genitalier eller kønsorganer, der er skabt efter den 27. juli 2006; iii) de producerede billeder viser ikke simuleret seksuelt eksplicit aktivitet, der finder sted efter ikrafttrædelsesdatoen for 18 U.S.C. § 2257A; og/eller iv) de producerede billeder blev skabt før den 3. juli 1995.

 

Udpeget registeransvarlig

 

Uden på nogen måde at begrænse anvendelsen af de ovenfor anførte undtagelser har operatørerne af dette websted udpeget den depositar, hvis adresse fremgår nedenfor, til at være opbevareren af de originale optegnelser, der er beskrevet i 18 U.S.C. § 2257 og 28 C.F.R. § 75 for alt materiale, der vises på dette websted, og som falder ind under følgende kategorier: i) markedsførings- og reklamemateriale, der indeholder visuelle afbildninger af faktisk eller simuleret seksuelt eksplicit adfærd, og som er erhvervet eller oprettet af webstedets operatører med henblik på at fremme webstedet, eller ii) materiale, der ikke er undtaget, som beskrevet ovenfor.

 

Ovennævnte registre og deres opbevaringsmyndighed findes på følgende adresse:

maurice@myonlineporn.com