18 U.S.C. § 2257 Declarație

Orice ființe umane reale înfățișate în imaginile care apar pe acest site web au depășit vârsta de 18 ani în momentul în care imaginile respective au fost înregistrate.

 

Scutire: Conținut produs de terțe părți

 

Operatorii acestui site web nu sunt „producătorii” niciunei reprezentări de comportament sexual explicit real sau simulat care poate apărea pe acest site web. Mai exact, operatorii acestui site web își limitează manipularea unui astfel de conținut și efectuează doar activități de transmitere, stocare, recuperare, găzduire și/sau formatare a materialelor care pot descrie un comportament sexual explicit, toate aceste materiale apărând pe site ca urmare a acțiunilor întreprinse de terți utilizatori ai site-ului web. Toate părțile site-ului web care conțin astfel de materiale generate de utilizatori se află sub controlul utilizatorului respectiv, pentru care acest site web este furnizat ca serviciu online de către operatorii săi. În conformitate cu 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) și 47 U.S.C. § 230(c), operatorii acestui site își rezervă dreptul de a șterge materialele care apar pe site ca urmare a acțiunilor întreprinse de utilizatorii site-ului, materiale care sunt considerate, la discreția exclusivă a operatorului, ca fiind indecente, obscene, defăimătoare sau incompatibile cu politicile și condițiile de utilizare a acestui site.

 

Excepție: Conținutul produs de operatorii site-ului web

 

În măsura în care pe site-ul web apar imagini pentru care operatorii acestui site web pot fi considerați „producători”, aceste imagini sunt exceptate de la cerințele din 18 U.S.C. § 2257 și 28 C.F.R. § 75 pentru unul sau mai multe dintre următoarele motive: (i) imaginile produse nu prezintă niciun comportament sexual explicit definit în 18 U.S.S.C. §§ 2256(2)(A); (ii) imaginile produse nu înfățișează reprezentări ale organelor genitale sau ale zonei pubiene create după 27 iulie 2006; (iii) imaginile produse nu înfățișează o activitate sexuală explicită simulată care a avut loc după data intrării în vigoare a 18 U.S.C. § 2257A; și/sau (iv) imaginile produse au fost create înainte de 3 iulie 1995.

 

Custodele desemnat al înregistrărilor

 

Fără a limita în vreun fel aplicabilitatea excepțiilor menționate mai sus, operatorii acestui site web au desemnat custodele, a cărui adresă apare mai jos, ca fiind păstrătorul înregistrărilor originale descrise în 18 U.S.C. § 2257 și 28 C.F.R. § 75 pentru toate materialele care apar pe acest site web și care se încadrează în următoarele categorii: (i) materiale de marketing și publicitate care conțin reprezentări vizuale ale unui comportament sexual explicit real sau simulat, materiale care au fost achiziționate sau create de operatorii site-ului web în scopul promovării site-ului web; sau (ii) materiale care nu sunt scutite, așa cum se descrie mai sus.

 

Registrele menționate mai sus și custodele acestora pot fi găsite la următoarea adresă:

maurice@myonlineporn.com