18 U.S.C. § 2257 Vyhlásenie

Všetky skutočné ľudské bytosti zobrazené na obrázkoch na tejto webovej lokalite boli v čase zaznamenania týchto obrázkov staršie ako 18 rokov.

 

Výnimka: Obsah vytvorený tretími stranami

 

Prevádzkovatelia tejto webovej lokality nie sú „producentmi“ žiadneho zobrazenia skutočného alebo simulovaného sexuálne explicitného správania, ktoré sa môže objaviť na tejto webovej lokalite. Presnejšie, prevádzkovatelia tejto webovej lokality obmedzujú svoje zaobchádzanie s takýmto obsahom a vykonávajú len činnosti prenosu, ukladania, vyhľadávania, hosťovania a/alebo formátovania materiálu, ktorý môže zobrazovať sexuálne explicitné správanie, pričom všetok tento materiál sa na webovej lokalite objavuje ako výsledok činností vykonaných používateľmi webovej lokality, ktorí sú tretími stranami. Všetky časti webovej lokality, ktoré obsahujú takýto materiál vytvorený používateľom, sú pod kontrolou príslušného používateľa, ktorému túto webovú lokalitu poskytujú jej prevádzkovatelia ako online službu. V súlade s 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) a 47 U.S.C. § 230(c) si prevádzkovatelia tejto webovej stránky vyhradzujú právo vymazať materiály, ktoré sa na stránke objavia ako výsledok činností vykonaných používateľmi webovej stránky, ktoré sú podľa uváženia prevádzkovateľa považované za neslušné, obscénne, hanlivé alebo nezlučiteľné so zásadami a podmienkami poskytovania služieb tejto webovej stránky.

 

Výnimka: Obsah vytvorený prevádzkovateľmi webových stránok

 

V rozsahu, v akom sa na webovej lokalite objavia akékoľvek obrázky, ktorých prevádzkovatelia tejto webovej lokality môžu byť považovaní za „výrobcu“, sú tieto obrázky vyňaté z požiadaviek 18 U.S.C. § 2257 a 28 C.F.R. § 75 z jedného alebo viacerých nasledujúcich dôvodov: (i) vytvorené obrázky nezobrazujú žiadne sexuálne explicitné správanie definované v 18 U.S.C. §§ 2256 ods. 2 písm. A); ii) vyhotovené snímky nezobrazujú zobrazenia genitálií alebo pubickej oblasti vytvorené po 27. júli 2006; iii) vyhotovené snímky nezobrazujú simulované sexuálne explicitné aktivity, ku ktorým došlo po dátume účinnosti 18 U.S.C. § 2257A; a/alebo iv) vyhotovené snímky boli vytvorené pred 3. júlom 1995.

 

Určený správca záznamov

 

Bez toho, aby bola akokoľvek obmedzená uplatniteľnosť vyššie uvedených výnimiek, prevádzkovatelia tejto webovej stránky určili správcu, ktorého adresa je uvedená nižšie, za uchovávateľa originálnych záznamov opísaných v 18 U.S.C. § 2257 a 28 C.F.R. § 75 pre všetky materiály uvedené na tejto webovej stránke, ktoré patria do týchto kategórií: (i) marketingové a reklamné materiály, ktoré obsahujú vizuálne zobrazenia skutočného alebo simulovaného sexuálne explicitného správania, pričom tieto materiály boli získané alebo vytvorené prevádzkovateľmi webovej stránky na účely propagácie webovej stránky; alebo (ii) materiály, ktoré nie sú vyňaté, ako je opísané vyššie.

 

Uvedené záznamy a ich správcu možno nájsť na tomto mieste:

maurice@myonlineporn.com