ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – MYONLINEPORN.COM

Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú zásady a postupy týkajúce sa informácií alebo údajov, ktoré sa získavajú alebo zhromažďujú v súvislosti s členmi, návštevníkmi a používateľmi MyOnlinePorn.com (ďalej len „stránka“) alebo službami poskytovanými MyOnlinePorn.com.

 

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRETOŽE POUŽÍVANÍM STRÁNKY MYONLINEPORN.COM A JEJ SLUŽIEB VÝSLOVNE VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO ZÁSADAMI A SÚHLAS S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOĽVEK OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ POSKYTNETE ALEBO KTORÉ SA O VÁS ZHROMAŽĎUJÚ, AKO JE PODROBNE UVEDENÉ V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

AK VÝSLOVNE NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, NEMALI BY STE STRÁNKU MYONLINEPORN.COM ANI JEJ SLUŽBY POUŽÍVAŤ.

 

1. AKO ZHROMAŽĎUJEME INFORMÁCIE O ČLENOCH, NÁVŠTEVNÍKOCH ALEBO POUŽÍVATEĽOCH

 

Ak navštívite stránku MyOnlinePorn.com, môžeme zhromažďovať a ukladať v našich databázach jeden alebo viacero z nasledujúcich typov informácií (ìDataî): vašu adresu internetového protokolu (IP); názov domény, z ktorej pristupujete na internet; IP adresu webovej lokality, z ktorej ste sa pripojili na stránku alebo našu sieť lokalít; údaje o prehliadači; údaje o e-mailovej adrese; dátum a čas, kedy pristupujete na našu stránku a jej funkcie.

 

Keď návštevník, člen, predplatiteľ alebo iný používateľ Webu požiada o webové stránky zo servera MyOnlinePorn.com, klikne na bannery alebo iné odkazy alebo inak používa alebo si prezerá služby, produkty alebo iné funkcie MyOnlinePorn.com, my alebo naši zástupcovia môžeme automaticky zhromažďovať niektoré informácie (ďalej len „Údaje“) o návštevníkovi, členovi, predplatiteľovi alebo používateľovi. Tieto informácie môžu zahŕňať IP adresu, z ktorej sa na MyOnlinePorn.com pristupuje, stránky alebo odkazy, ktoré boli požadované, špeciálne preferencie alebo požiadavky používateľa a informácie o súboroch cookie prijaté z počítača návštevníka, člena, predplatiteľa alebo používateľa.

 

Niekedy vás môžeme požiadať o poskytnutie osobných údajov. To, či tieto osobné údaje poskytnete, je úplne dobrovoľné. Tieto nepovinné informácie môžu zahŕňať vaše meno, používateľské meno, e-mailovú adresu, fyzickú adresu (alebo jej časť, napríklad poštové smerovacie číslo), telefónne číslo, pohlavie, rodinný stav, povolanie, vzdelanie a akékoľvek osobitné záujmy alebo väzby. Ďalšie nepovinné informácie, ako napríklad číslo kreditnej karty, dátum skončenia platnosti, bezpečnostný kód a fakturačná adresa, môžu byť požadované na účely účasti na špeciálnych akciách alebo ponukách alebo na účely fakturácie a informácií o doručení.

 

Keď predplatiteľ, člen alebo používateľ MyOnlinePorn.com odošle akúkoľvek osobnú komunikáciu alebo korešpondenciu akýmkoľvek spôsobom spoločnosti MyOnlinePorn.com, tímu alebo zamestnancom, agentom alebo zástupcom MyOnlinePorn.com, môžeme zhromažďovať a používať všetky takéto informácie a všetky ostatné Údaje týkajúce sa tejto komunikácie.

 

2. COOKIES

 

Internetové súbory cookie sa používajú na overovanie, sledovanie a uchovávanie špecifických informácií o používateľoch, ako sú napríklad preferencie stránky alebo obsah nákupného košíka. Väčšina internetových prehliadačov umožňuje zapnúť alebo vypnúť súbory cookie. Súbory cookie môžete zakázať, čo však môže spôsobiť nepoužiteľnosť niektorých častí tejto webovej lokality. Súbory cookie sú jednoduché časti údajov, ktoré nie sú schopné samy o sebe vykonať žiadnu operáciu. Nie sú ani spywarom, ani vírusom, a to napriek tomu, že mnohé antispywarové produkty súbory cookie z určitých webových stránok detekujú.

 

MyOnlinePorn.com používa súbory cookie na zefektívnenie a spríjemnenie prehliadania našim členom, predplatiteľom a používateľom. Náš systém používa súbory cookie na zapamätanie si vašich webových preferencií a na pomoc pri sledovaní a zacielení záujmov, preferencií a túžob používateľov našich stránok, aby sme našim používateľom predkladali najvhodnejšie správy, ponuky a iné oznámenia a všeobecne zlepšili ich skúsenosti na našich stránkach.

 

Všetky informácie o návštevníkoch, členoch, predplatiteľoch alebo používateľoch stránok, ktoré tím, MyOnlinePorn.com alebo akýkoľvek zástupcovia alebo pridružené spoločnosti MyOnlinePorn.com zhromaždili prostredníctvom súborov cookie alebo iných podobných prostriedkov, môžu byť zahrnuté do našej databázy a použité spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

Chceme vás informovať, že tretie strany, ako sú pobočky a inzerenti, používajú súbory cookie na MyOnlinePorn.com alebo v súvislosti s ním. K týmto súborom cookie často nemáme prístup ani nad nimi nemáme kontrolu. Môžeme tiež umožniť poskytovateľom služieb tretích strán, aby používateľom stránok poskytovali špeciálne ponuky alebo služby a kontrolovali používanie ich súborov cookie vo vašom počítači. Vyzývame vás, aby ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov akejkoľvek tretej strany, s ktorou sa stretnete na MyOnlinePorn.com.

 

3. AKO POUŽÍVAME A ZDIEĽAME ÚDAJE A OSOBNÉ INFORMÁCIE

 

Informácie opísané v oddieloch 1 (1) a 2 (2) používame na rôzne funkcie. Okrem používania súborov cookie, údajov a nepovinných informácií spôsobmi opísanými vyššie, používame tieto informácie na meranie počtu návštevníkov stránky, na meranie spôsobu generovania návštevnosti a jej pôvodu; na sledovanie úspešnosti nášho partnerského programu a jeho jednotlivých partnerov (s ktorými sa tieto informácie môžu zdieľať); na sledovanie prijímania a úspešnosti zákazníckych informačných bulletinov, propagačných programov, špeciálnych ponúk a reklám; a na vytváranie a poskytovanie presných štatistík o výkonnosti MyOnlinePorn.com našim marketingovým partnerom, partnerom, nadobúdateľom licencií, kupujúcim a právnym nástupcom. Súbory cookie, údaje a nepovinné informácie používame aj na sledovanie preferencií zákazníkov a na prispôsobenie našich produktov a služieb týmto preferenciám.

 

4. AKTUALIZÁCIE A REVÍZIE TÝCHTO ZÁSAD

 

MyOnlinePorn.com si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom revidovať, meniť, upravovať alebo zrušiť tieto zásady ochrany osobných údajov. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť po zverejnení akejkoľvek revízie na stránke MyOnlinePorn.com.

 

5. DÁTUM ÚČINNOSTI TÝCHTO ZÁSAD

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť 1. januára 2023.