18 U.S.C. § 2257 Lausunto

Kaikki tällä verkkosivustolla olevissa kuvissa esiintyvät todelliset ihmiset olivat yli 18-vuotiaita kuvien tallennushetkellä.

 

Vapautus: Kolmansien osapuolten tuottama sisältö

 

Tämän verkkosivuston ylläpitäjät eivät ole tällä verkkosivustolla mahdollisesti esiintyvien todellisen tai simuloidun seksuaalisen käyttäytymisen kuvausten ”tuottajia”. Tarkemmin sanottuna tämän verkkosivuston ylläpitäjät rajoittavat tällaisen sisällön käsittelyä ja suorittavat ainoastaan sellaisen aineiston siirtämistä, tallentamista, hakemista, isännöintiä ja/tai muotoilua, joka saattaa kuvata seksuaalisesti ilmeistä käyttäytymistä, ja kaikki tällainen aineisto ilmestyy verkkosivustolle verkkosivuston kolmansien osapuolten käyttäjien suorittamien toimien tuloksena. Kaikki verkkosivuston osat, jotka sisältävät tällaista käyttäjien tuottamaa materiaalia, ovat kyseisen käyttäjän valvonnassa, jolle verkkosivusto on sen ylläpitäjien tarjoama verkkopalvelu. 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) ja 47 U.S.C. § 230(c) nojalla tämän verkkosivuston ylläpitäjät pidättävät oikeuden poistaa sivustolla esiintyvää materiaalia, joka on seurausta verkkosivuston käyttäjien toimista ja jonka ylläpitäjä katsoo oman harkintansa mukaan olevan säädytöntä, säädytöntä, herjaavaa tai tämän verkkosivuston toimintaperiaatteiden ja käyttöehtojen vastaista.

 

Poikkeus: Verkkosivuston ylläpitäjien tuottama sisältö

 

Siltä osin kuin verkkosivustolla esiintyy kuvia, joiden ”tuottajina” voidaan pitää tämän verkkosivuston ylläpitäjiä, nämä kuvat on vapautettu 18 U.S.C. § 2257 ja 28 C.F.R. § 75 vaatimuksista yhdestä tai useammasta seuraavasta syystä: (i) tuotetut kuvat eivät kuvaa mitään 18 U.S.C. § 2257:ssä määriteltyä seksuaalista toimintaa.S.S.C. §§ 2256(2)(A); (ii) tuotetut kuvat eivät kuvaa sukupuolielinten tai häpyluun alueen kuvauksia, jotka on luotu 27. heinäkuuta 2006 jälkeen; (iii) tuotetut kuvat eivät kuvaa simuloitua seksuaalisesti ilmeistä toimintaa, joka tapahtuu 18 U.S.C. § 2257A:n voimaantulopäivän jälkeen; ja/tai (iv) tuotetut kuvat on luotu ennen 3. heinäkuuta 1995.

 

Nimetty arkistonhoitaja

 

Rajoittamatta millään tavoin edellä mainittujen poikkeusten soveltuvuutta tämän verkkosivuston ylläpitäjät ovat nimenneet jäljempänä olevan osoitteen mukaisen säilyttäjän 18 U.S.C. § 2257:ssä ja 28 C.F.R.:ssä tarkoitettujen alkuperäisten asiakirjojen säilyttäjäksi. § 75 kaikkien sellaisten tällä verkkosivustolla esiintyvien aineistojen osalta, jotka kuuluvat seuraaviin luokkiin: i) markkinointi- ja mainosmateriaalit, jotka sisältävät todellista tai simuloitua seksuaalista käyttäytymistä kuvaavia visuaalisia kuvia ja jotka verkkosivuston ylläpitäjät ovat hankkineet tai luoneet verkkosivuston mainostamista varten; tai ii) aineistot, joita ei ole vapautettu edellä kuvatulla tavalla.

 

Edellä mainitut asiakirjat ja niiden säilyttäjä löytyvät seuraavasta osoitteesta:

maurice@myonlineporn.com