18 U.S.C. § 2257 Oświadczenie

Wszelkie rzeczywiste istoty ludzkie przedstawione na obrazach pojawiających się na tej stronie internetowej miały ukończone 18 lat w czasie, gdy te obrazy zostały nagrane.

 

Wyłączenie: Treści wyprodukowane przez strony trzecie

 

Operatorzy tej strony nie są „producentami” jakichkolwiek przedstawień rzeczywistych lub symulowanych zachowań o charakterze seksualnym, które mogą pojawić się na tej stronie. Dokładniej rzecz ujmując, operatorzy tej strony ograniczają swoje postępowanie z takimi treściami i wykonują jedynie czynności związane z transmisją, przechowywaniem, pobieraniem, hostingiem i/lub formatowaniem materiałów, które mogą przedstawiać zachowania o charakterze seksualnym, a które to materiały pojawiają się na stronie w wyniku działań podjętych przez użytkowników strony trzeciej. Wszystkie części strony, które zawierają taki materiał generowany przez użytkownika są pod kontrolą odpowiedniego użytkownika, dla którego ta strona jest dostarczana jako usługa online przez jej operatorów. Zgodnie z 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) i 47 U.S.C. § 230(c), operatorzy tej strony zastrzegają sobie prawo do usuwania materiałów pojawiających się na stronie w wyniku działań podjętych przez użytkowników strony, które to materiały operatorzy uznają, według własnego uznania, za nieprzyzwoite, obsceniczne, zniesławiające lub niezgodne z polityką i warunkami korzystania z tej strony.

 

Wyłączenie: Treść wytworzona przez operatorów strony internetowej

 

W zakresie, w jakim jakiekolwiek obrazy pojawiają się na stronie internetowej, dla których operatorzy tej strony mogą być uznani za „producentów”, obrazy te są zwolnione z wymogów 18 U. S. C. § 2257 i 28 C. F. R. § 75 z jednego lub więcej następujących powodów: (i) wyprodukowane obrazy nie przedstawiają żadnych zachowań o charakterze seksualnym zdefiniowanych w 18 U.S.C. §§ 2256(2)(A); (ii) wyprodukowane obrazy nie przedstawiają przedstawień genitaliów lub okolic łonowych stworzonych po 27 lipca 2006 roku; (iii) wyprodukowane obrazy nie przedstawiają symulowanych czynności o wyraźnie seksualnym charakterze, które miały miejsce po dacie wejścia w życie 18 U.S.C. § 2257A; i/lub (iv) wyprodukowane obrazy zostały stworzone przed 3 lipca 1995 roku.

 

Wyznaczony przechowawca akt

 

Nie ograniczając w żaden sposób możliwości zastosowania wyżej wymienionych wyłączeń, operatorzy tej strony internetowej wyznaczyli opiekuna, którego adres widnieje poniżej, do przechowywania oryginalnych zapisów opisanych w 18 U.S.C. § 2257 i 28 C.F.R. § 75 dla wszystkich materiałów pojawiających się na tej stronie, które należą do następujących kategorii: (i) materiały marketingowe i reklamowe, które zawierają wizualne przedstawienia rzeczywistych lub symulowanych zachowań o charakterze seksualnym, które to materiały zostały nabyte lub stworzone przez operatorów strony w celu promocji strony; lub (ii) materiały, które nie są zwolnione, jak opisano powyżej.

 

Wyżej wymienione rejestry oraz ich opiekun znajdują się pod następującym adresem:

maurice@myonlineporn.com