WARUNKI UŻYTKOWANIA – MYONLINEPORN.COM

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-02

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków Użytkowania („Umowa”) przed skorzystaniem z usług oferowanych przez MyOnlinePorn.com. Ta strona internetowa i nazwa domeny oraz wszelkie inne funkcje, treści lub aplikacje oferowane od czasu do czasu przez firmę w związku z nimi (łącznie „Strona”) są naszą własnością i są przez nas obsługiwane. Niniejsza umowa określa prawnie wiążące zasady i warunki korzystania z witryny. Korzystając ze strony internetowej w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie tylko, odwiedzając lub przeglądając stronę internetową, zgadzasz się na związanie niniejszą umową, naszą polityką prywatności firmy umieszczoną na stronie internetowej, która jest włączona do niniejszego dokumentu przez niniejsze odniesienie, a także przyjmujesz do wiadomości, że strona internetowa może zawierać audio, tekstowe i wizualne przedstawienia o charakterze seksualnym, w tym bez ograniczeń, nagość, sytuacje heteroseksualne i homoseksualne. W każdej chwili możesz zażądać kopii tej Umowy, kontaktując się z nami.

Niniejsza Strona zawiera i kieruje do stron zawierających treści pornograficzne i nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich. Dostęp do tej Strony mogą uzyskać wyłącznie osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat i osiągnęły wiek dorosły w swojej społeczności. Jeśli nie spełniasz tego wymogu wiekowego, nie wolno Ci uzyskać dostępu do tej Witryny.

WPROWADZENIE

Zespół MyOnlinePorn.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie poprzez umieszczenie powiadomienia na Stronie lub wysłanie powiadomienia pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Użytkownik będzie odpowiedzialny za przeglądanie i zapoznawanie się z takimi modyfikacjami. Takie modyfikacje są skuteczne po pierwszym zamieszczeniu lub powiadomieniu, a korzystanie ze strony internetowej lub jakichkolwiek usług przez Ciebie po takim zamieszczeniu lub powiadomieniu oznacza akceptację warunków niniejszej Umowy w zmienionej formie. Zgadzasz się regularnie przeglądać tę Umowę, aby upewnić się, że jesteś uaktualniony co do wszelkich zmian. Niniejsza Umowa, wraz z Polityką Prywatności strony i wszelkimi innymi informacjami prawnymi opublikowanymi na MyOnlinePorn.com, stanowi całość porozumienia pomiędzy Tobą a zespołem MyOnlinePorn.com dotyczącego MyOnlinePorn.com.

MyOnlinePorn.com stanowi kompletne źródło informacji dla użytkowników poszukujących pornografii w Internecie. Na MyOnlinePorn.com oferujemy recenzje stron zawierających treści pornograficzne oraz specjalne zniżki na wybrane strony pornograficzne. MyOnlinePorn.com i recenzowane przez nas strony zawierają graficzne przedstawienia nagości, język używany przez osoby dorosłe oraz opisy wyraźnych czynności seksualnych, w tym sytuacji hetero-, biseksualnych, homo- i transseksualnych o charakterze seksualnym. Chociaż dostęp do MyOnlinePorn.com jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji (z wyjątkiem administratorów stron), MyOnlinePorn.com jest oferowany i dostępny wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat i osiągnęły wiek dorosły w swojej społeczności.

Serwis MyOnlinePorn.com, recenzje i linki oferujemy wyłącznie w celach informacyjnych. Wchodząc na tę stronę, przyjmujesz do wiadomości, że każda recenzja stanowi jedynie opinię recenzenta i nie powinieneś polegać na MyOnlinePorn.com lub recenzjach jako na poradach o jakimkolwiek charakterze. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania, decyzje lub inne zachowania, które podejmujesz lub nie podejmujesz polegając na MyOnlinePorn.com lub recenzjach zawartych na MyOnlinePorn.com. Opinie i inne materiały zawarte na MyOnlinePorn.com mogą być nieaktualne, a my nie zobowiązujemy się do ich aktualizacji. Nie wszystkie strony wymienione na MyOnlinePorn.com mogą być dostępne w momencie, gdy je oglądasz. Użytkownik działa na własne ryzyko polegając na zawartości MyOnlinePorn.com.

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników MyOnlinePorn.com (w tym wersji mobilnej), niezależnie od tego, czy jesteś „gościem”, „użytkownikiem” czy „webmasterem”. Uzyskując dostęp do jakiejkolwiek części MyOnlinePorn.com, akceptujesz te warunki. Jeśli nie chcesz się zgodzić na te warunki, nie możesz mieć dostępu do MyOnlinePorn.com. Jeśli naruszysz te warunki, możemy cofnąć Twoją licencję na dostęp do MyOnlinePorn.com.

Możemy zmienić te warunki raz lub kilka razy poprzez aktualizację tej strony. W górnej części warunków znajduje się informacja, kiedy ostatnio je aktualizowaliśmy. Zmiany wchodzą w życie z datą „ostatniej aktualizacji” podaną na górze tej strony. Zmiany nie będą działać wstecz. Chociaż postaramy się powiadomić Cię o zmianie warunków, powinieneś często sprawdzać tę stronę, aby być świadomym wszelkich zmian. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, musisz zaprzestać korzystania z MyOnlinePorn.com. Dalszy dostęp do MyOnlinePorn.com po wprowadzeniu zmian do niniejszych warunków oznacza, że zgadzasz się na te zmiany.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków lub jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące MyOnlinePorn.com, napisz do nas na adres maurice@myonlineporn.com, a my postaramy się odpowiedzieć do końca następnego dnia roboczego.

ROZRYWKA DLA DOROSŁYCH I WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Strona MyOnlinePorn.com zawiera nieocenzurowane materiały o charakterze seksualnym nieodpowiednie dla osób nieletnich. Serwis MyOnlinePorn.com jest oferowany i dostępny wyłącznie dla osób dorosłych (1) które ukończyły 18 lat oraz (2) które osiągnęły wiek dorosły obowiązujący w ich społeczności i mogą uzyskać dostęp do MyOnlinePorn.com. Jeśli nie spełniasz tych wymogów wiekowych, nie wolno Ci korzystać z MyOnlinePorn.com.

DOSTĘP DO MYONLINEPORN.COM

Uzyskując dostęp do MyOnlinePorn.com oświadczasz, że następujące fakty są zgodne z prawdą:

 • Masz conajmniej 18 lat, osiągnąłeś wiek pełnoletni w miejscu zamieszkania i masz zdolność prawną do wyrażenia zgody na te warunki;
 • Jesteśświadomy, że możesz być narażony na strony internetowe z różnych nisz, które możesz uznać za obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób nieakceptowalne;
 • (i) Jesteś świadomy pornograficznego charakteru treści dostępnych na Stronie i że nie jesteś obrażany przez treści przedstawiające mężczyzn lub kobiety w różnych sytuacjach seksualnych;
 • (ii) Znasz przepisy obowiązujące w Twojej społeczności, które mają wpływ na Twoje prawo dostępu do materiałów pornograficznych, w tym materiałów o charakterze seksualnym przedstawiających niewolę, seks/małżeństwo i inne czynności fetyszystyczne;
 • (iii) Masz prawo do dostępu do materiałów pornograficznych, w tym materiałów o wyraźnym charakterze seksualnym przedstawiających zniewolenie, seks/małżeństwo i inne czynności fetyszystyczne, a my mamy prawo do ich przekazania Tobie;
 • (iv) Użytkownik dobrowolnie prosi o materiały pornograficzne dla własnej, prywatnej przyjemności;
 • (v) Nie będziesz udostępniać tych materiałów osobom niepełnoletnim lub w inny sposób udostępniać ich osobom niepełnoletnim;
 • (vi) Użytkownik rozumie, że wszystkie recenzje zamieszczone na MyOnlinePorn.com są jedynie opiniami ich autorów;
 • (vii) Użytkownik rozumie, że nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek recenzowanych stron internetowych; oraz
 • (viii) Wchodząc na MyOnlinePorn.com, zwalniasz dostawców, właścicieli i twórców MyOnlinePorn.com z wszelkiej odpowiedzialności, która może się pojawić, w tym działań, które podejmujesz polegając na jakichkolwiek recenzjach, opiniach lub komentarzach na MyOnlinePorn.com.

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie w sposób ciągły wszystkich zasad i warunków niniejszej Umowy, MyOnlinePorn.com niniejszym udziela Ci pozwolenia na korzystanie ze strony internetowej wyłącznie w sposób określony w niniejszej Umowie, i pod warunkiem, że:

 1. Twoje korzystanie z MyOnlinePorn.com zgodnie z udzieloną zgodą jest przeznaczone wyłącznie do Twojego osobistego, niekomercyjnego użytku;
 2. Nie będziesz kopiować ani rozpowszechniać żadnej części MyOnlinePorn.com w żadnym medium bez uprzedniej pisemnej zgody MyOnlinePorn.com;
 3. Nie wolnozmieniać ani modyfikować żadnej części MyOnlinePorn.com inaczej niż za wyraźną zgodą i tylko w tym celu;
 4. Niewolno obchodzić, wyłączać, naruszać lub próbować naruszać, ani w inny sposób zakłócać bezpieczeństwa lub integralności MyOnlinePorn.com, prawidłowego działania MyOnlinePorn.com, funkcji, które zapobiegają lub ograniczają wykorzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek zawartości (zgodnie z definicją tego terminu podaną poniżej) lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z MyOnlinePorn.com lub zawartej tam zawartości, ani też zakłócać jakiejkolwiek działalności prowadzonej na MyOnlinePorn.com; oraz
 5. Nie wolno rozszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego żadnego z programów składających się na MyOnlinePorn.com lub w jakikolwiek sposób stanowiących jego część.

Zgadzasz się nie używać ani nie uruchamiać żadnych zautomatyzowanych systemów, w tym bez ograniczeń „robotów”, „pająków”, „czytników offline” itp., które uzyskują dostęp do MyOnlinePorn.com w sposób wysyłający więcej żądań do serwerów MyOnlinePorn.com w danym okresie czasu, niż pojedynczy człowiek może w rozsądny sposób wytworzyć w tym samym okresie czasu korzystając z konwencjonalnej przeglądarki internetowej. Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać ani nie gromadzić żadnych danych osobowych, w tym nazw kont, z MyOnlinePorn.com, ani nie wykorzystywać systemów komunikacyjnych udostępnianych przez MyOnlinePorn.com do celów komercyjnych. MyOnlinePorn.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zablokowania dostępu lub zaprzestania świadczenia usług osobom naruszającym prawo, a także do przeprowadzenia dochodzenia i podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec każdego, kto według uznania zespołu MyOnlinePorn.com narusza niniejsze postanowienie, w tym między innymi do zgłoszenia użytkownika organom ścigania.

ZAKAZ DLA NIELETNICH

Wszystkie osoby, które pojawiają się na jakimkolwiek wizualnym przedstawieniu rzeczywistego lub symulowanego zachowania o charakterze seksualnym, które można znaleźć na MyOnlinePorn.com, miały 18 lat lub więcej w momencie tworzenia tych przedstawień. Prowadzimy politykę zerowej tolerancji dla treści pornograficznych z udziałem nieletnich oraz politykę zerowej tolerancji dla pedofilów i wszelkich działań pedofilskich. Na MyOnlinePorn.com zezwalamy na umieszczanie na stronach wizualnych jedynie wizerunków osób dorosłych, które wyraziły na to zgodę. Jeśli widzisz jakiekolwiek materiały wizualne, prawdziwe lub symulowane, przedstawiające osoby nieletnie zaangażowane w czynności seksualne na MyOnlinePorn.com, zgłoś to nam na adres maurice@myonlineporn.com. Prosimy o dołączenie do zgłoszenia wszystkich stosownych dowodów, w tym daty i godziny identyfikacji. Niezwłocznie zbadamy wszystkie zgłoszenia i podejmiemy odpowiednie działania. W pełni współpracujemy z wszelkimi organami ścigania prowadzącymi dochodzenia w sprawie pornografii dziecięcej. Jeśli podejrzewasz, że inne zewnętrzne strony internetowe uczestniczą w nielegalnych działaniach z udziałem nieletnich, zgłoś je na adres www.asacp.org.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Zawartość strony MyOnlinePorn.com, w tym bez ograniczeń tekst, oprogramowanie, skrypty, grafika, pliki, obrazy, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy, funkcje interaktywne i tym podobne (zwane łącznie „Zawartością”) oraz zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i loga („Znaki”) są własnością MyOnlinePorn.com lub są przedmiotem licencji udzielonej nam, lub też są wykorzystywane na MyOnlinePorn.com zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi uczciwego wykorzystania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, do MyOnlinePorn.com i Zawartości, które są naszą własnością lub na które udzieliliśmy licencji. Zgadzasz się nie używać, nie kopiować, nie reprodukować, nie modyfikować, nie tłumaczyć, nie publikować, nie nadawać, nie transmitować, nie rozprowadzać, nie wykonywać, nie przesyłać, nie wyświetlać, nie udzielać licencji, nie sprzedawać ani w żaden inny sposób nie wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów żadnych Treści, w tym między innymi obrazów, treści audio i wizualnych, Znaków lub innych praw własności, które nie są Twoją własnością, (i) bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody odpowiednich właścicieli, lub (ii) w jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. W przypadku pobrania lub wydrukowania kopii Treści na użytek własny, należy zachować wszystkie zawarte w nich informacje o prawach autorskich i innych prawach własności.

Informacje zwrotne

Zachęcamy do przekazywania opinii na temat MyOnlinePorn.com. Nie będziemy jednak traktować jako poufne żadnych sugestii ani pomysłów przekazanych przez Ciebie, a żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza naszego prawa do wykorzystania, czerpania zysków, ujawniania, publikowania lub innego wykorzystywania wszelkich informacji zwrotnych, bez konieczności zapłaty na rzecz użytkownika.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW; POLITYKA PRAW AUTORSKICH

MyOnlinePorn.com może zezwolić użytkownikom na zamieszczanie komentarzy („Komentarze Użytkowników”). Użytkownik rozumie, że MyOnlinePorn.com nie gwarantuje żadnej poufności w odniesieniu do takich komentarzy.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje komentarze i konsekwencje ich zamieszczenia lub opublikowania. Zgadzasz się, że MyOnlinePorn.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek Komentarzami Użytkownika, a Ty niniejszym nieodwołalnie zwalniasz MyOnlinePorn.com i jego kierowników, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli i partnerów od wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z Komentarzami Użytkownika lub ich częścią. Przesyłając Komentarze Użytkownika, udzielasz MyOnlinePorn.com licencji na używanie i inne wykorzystanie tych komentarzy w dowolnym celu związanym z Serwisem i innymi usługami MyOnlinePorn.com.

W związku z Komentarzami Użytkownika, zgadzasz się, że nie będziesz:

 1. publikować fałszu ani prze inaczeń;
 2. zamieszczaćmateriałów, które są niezgodne z prawem, obsceniczne, lubieżne, oszczercze, zawierające groźby, pornograficzne, napastliwe, nienawistne, obraźliwe pod względem rasowym lub etnicznym, nadmiernie brutalne lub zachęcające do zachowań, które mogą być uznane za przestępstwo, powodować odpowiedzialność cywilną, naruszać prawo lub są w inny sposób nieodpowiednie lub niestosowne;
 3. zamieszczać reklamy lub zachęty do prowadzenia działalności gospodarczej; lub
 4. podszywać się pod inną osobę.

Nie popieramy żadnych komentarzy użytkowników ani opinii, zaleceń czy porad w nich wyrażonych i wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w związku z komentarzami użytkowników.

Zastrzegamy sobie prawo do decydowania, czy Treść lub Komentarz Użytkownika są nieodpowiednie lub naruszają niniejszą Umowę, w tym między innymi ze względu na naruszenie prawa własności intelektualnej, pornografię, materiały obsceniczne lub zniesławiające, czy też nadmierną długość. MyOnlinePorn.com zastrzega sobie również prawo, według własnego uznania, do odrzucenia, odmowy zamieszczenia lub usunięcia dowolnego wpisu użytkownika, a także do ograniczenia, zawieszenia lub odebrania mu dostępu do całości lub części serwisu MyOnlinePorn.com w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia. Niezależnie od powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie MyOnlinePorn.com, Treści lub komentarzy użytkowników pod kątem nieodpowiedniego zachowania, ani za modyfikowanie lub usuwanie takiego zachowania, Treści lub komentarzy użytkowników z MyOnlinePorn.com.

Chociaż nie monitorujemy aktywnie Treści zamieszczanych na MyOnlinePorn.com, polityką naszego zespołu jest (1) blokowanie dostępu lub usuwanie Treści, które w dobrej wierze uważamy za materiały chronione prawami autorskimi, które zostały nielegalnie skopiowane, wyświetlone lub rozpowszechnione przez któregokolwiek z reklamodawców, partnerów, dostawców treści, członków lub użytkowników; oraz (2) zaprzestanie świadczenia usług i usunięcie osób, które notorycznie dopuszczają się naruszeń.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

MyOnlinePorn.com może zawierać linki do stron osób trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Wchodząc na strony internetowe osób trzecich, robisz to na własne ryzyko. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami i polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej osób trzecich. MyOnlinePorn.com nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność, politykę prywatności, praktyki lub opinie wyrażane na stronach osób trzecich. Ponadto, nie będziemy i nie możemy monitorować, weryfikować, cenzurować ani edytować treści stron osób trzecich. Korzystając z MyOnlinePorn.com, wyraźnie zwalniasz MyOnlinePorn.com i jego zespół z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Ciebie z jakichkolwiek stron osób trzecich.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, my, nasi dostawcy i każdy z ich urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z MyOnlinePorn.com i Twoim korzystaniem z niego, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Ponadto, ani my, ani nasi dostawcy, ani żaden z ich urzędników, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli, nie udzielają żadnych gwarancji ani nie składają oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności treści MyOnlinePorn.com lub treści stron, do których prowadzą linki z MyOnlinePorn.com, i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za (i) błędy, pomyłki lub nieścisłości w treści; (ii) obrażenia ciała lub szkody majątkowe, o jakimkolwiek charakterze, wynikające z dostępu i korzystania z MyOnlinePorn.com; (iii) nieautoryzowanego dostępu lub wykorzystania bezpiecznych serwerów i/lub wszelkich danych osobowych i/lub informacji finansowych na nich przechowywanych; (iv) przerw lub zaprzestania transmisji do lub z MyOnlinePorn.com; (v) wszelkich błędów, wirusów, koni trojańskich lub podobnych, które mogą być przekazywane do lub przez MyOnlinePorn.com przez osoby trzecie; i/lub (vi) wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku wykorzystania jakiejkolwiek treści zamieszczonej, przesłanej pocztą elektroniczną, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem MyOnlinePorn.com. Nie gwarantujemy, nie popieramy, nie udzielamy gwarancji ani nie ponosimy odpowiedzialności za żadne produkty lub usługi reklamowane lub oferowane przez osoby trzecie za pośrednictwem MyOnlinePorn.com lub jakiejkolwiek innej strony internetowej, do której prowadzą odnośniki lub która jest przedstawiona w jakiejkolwiek reklamie, i nie będziemy stroną ani nie będziemy w żaden sposób odpowiedzialni za monitorowanie jakichkolwiek transakcji pomiędzy użytkownikiem a dostawcami produktów lub usług będącymi osobami trzecimi. Nie gwarantujemy, że strona MyOnlinePorn.com jest odpowiednia lub dostępna do użytku w innych miejscach. Osoby, które uzyskują dostęp lub korzystają z MyOnlinePorn.com z innych jurysdykcji, są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnego prawa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić MyOnlinePorn.com, jej spółkę macierzystą, urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami lub długami, żądaniami i wydatkami (w tym, ale nie tylko, kosztami adwokackimi) wynikającymi z: (i) Twojego korzystania i dostępu do MyOnlinePorn.com lub jakichkolwiek Treści, które tam zamieszczasz; lub (ii) naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy lub Twoich oświadczeń i gwarancji określonych powyżej.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku my, nasi dostawcy lub ich odpowiedni urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy lub agenci, nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, karne lub wynikowe, w tym utracone zyski, czy to w oparciu o gwarancję, umowę, delikt lub jakąkolwiek inną teorię prawną, i niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji. Z zastrzeżeniem powyższego, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika z jakiegokolwiek powodu będzie ograniczona do kwoty zapłaconej przez użytkownika na rzecz MyOnlinePorn.com za usługi MyOnlinePorn.com w związku z MyOnlinePorn.com w okresie jego członkostwa.

PRZEKAZANIE

Nie możesz przekazywać ani cedować tej Umowy ani żadnych praw i licencji udzielonych na jej podstawie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy swobodnie przekazywać, przypisywać lub delegować tę Umowę oraz wszelkie prawa i obowiązki z niej wynikające.

DANE ADRESOWE

maurice@myonlineporn.com