ANVÄNDARVILLKOR – MYONLINEPORN.COM

Senast uppdaterad: 2023-05-02

Läs dessa användarvillkor (”Avtalet”) noggrant innan du använder de tjänster som erbjuds av MyOnlinePorn.com. Denna webbplats och detta domännamn, och alla andra funktioner, innehåll eller applikationer som från tid till annan erbjuds av företaget i samband med detta (tillsammans ”webbplatsen”) ägs och drivs av oss. I detta avtal fastställs de juridiskt bindande villkoren för din användning av webbplatsen. Genom att använda webbplatsen på något sätt, inklusive men inte begränsat till att besöka eller surfa på webbplatsen, samtycker du till att vara bunden av detta avtal vår företags integritetspolicy som finns på webbplatsen, vilken införlivas här genom denna hänvisning, och du erkänner att webbplatsen kan innehålla ljud-, text- och bildskildringar av sexuell natur, inklusive men inte begränsat till nakenhet, heterosexuella och homosexuella situationer. Du kan när som helst begära en kopia av detta avtal genom att kontakta oss.

Denna webbplats innehåller, och leder dig till webbplatser som innehåller pornografiskt innehåll och är inte avsedd för minderåriga. Endast vuxna som är minst 18 år gamla och som har uppnått vuxenåldern i sitt samhälle kan få tillgång till denna webbplats. Om du inte uppfyller detta ålderskrav får du inte komma åt denna webbplats.

INLEDNING

MyOnlinePorn.com-teamet förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra detta avtal när som helst genom att publicera ett meddelande på webbplatsen eller genom att skicka dig ett meddelande via e-post eller post. Du är ansvarig för att granska och bekanta dig med sådana ändringar. Sådana ändringar träder i kraft vid första publiceringen eller meddelandet, och om du använder webbplatsen eller tjänsterna efter en sådan publicering eller ett sådant meddelande godkänner du villkoren i detta avtal i dess ändrade form. Du samtycker till att regelbundet granska detta avtal för att se till att du är uppdaterad om eventuella ändringar. Detta avtal, tillsammans med webbplatsens sekretesspolicy och alla andra juridiska meddelanden som publiceras på MyOnlinePorn.com, ska utgöra hela avtalet mellan dig och MyOnlinePorn.com-teamet om MyOnlinePorn.com.

MyOnlinePorn.com är en komplett resurs för användare som söker pornografi på Internet. På MyOnlinePorn.com erbjuder vi recensioner av webbplatser som innehåller pornografiskt innehåll och särskilda rabatter för utvalda pornografiska webbplatser. MyOnlinePorn.com och de webbplatser som vi granskar innehåller grafiska avbildningar av nakenhet, vuxenspråk och beskrivningar av explicit sexuell aktivitet, inklusive heterosexuella, bisexuella, homosexuella och transsexuella situationer av sexuell natur. Även om tillgången till MyOnlinePorn.com är gratis och ingen registrering krävs (förutom för webmasters), erbjuds och är tillgänglig endast för vuxna som är minst 18 år gamla och som har uppnått myndighetsåldern i sitt samhälle.

Vi erbjuder MyOnlinePorn.com, recensionerna och länkarna endast i informationssyfte. Genom att gå in på denna webbplats bekräftar du att varje recension endast utgör recensentens åsikt och att du inte bör förlita dig på MyOnlinePorn.com eller recensionerna som råd av något slag. Vi är inte ansvariga för de handlingar, beslut eller andra beteenden som du gör eller inte gör i förtroende för MyOnlinePorn.com eller recensionerna på MyOnlinePorn.com. Recensionerna och annat material på MyOnlinePorn.com kan vara föråldrade, och vi åtar oss inte att uppdatera dem. Alla webbplatser som nämns på MyOnlinePorn.com kanske inte är tillgängliga när du tittar på dem. Du agerar på egen risk när du förlitar dig på innehållet på MyOnlinePorn.com.

Dessa villkor gäller för alla användare av MyOnlinePorn.com (inklusive mobilversionen), oavsett om du är en ”besökare”, en ”användare” eller en ”webmaster”. Genom att använda någon del av MyOnlinePorn.com accepterar du dessa villkor. Om du inte vill acceptera dessa villkor får du inte komma åt MyOnlinePorn.com. Om du bryter mot dessa villkor kan vi återkalla din licens för åtkomst till MyOnlinePorn.com.

Vi kan komma att ändra dessa villkor vid ett eller flera tillfällen genom att uppdatera denna webbsida. Överst i villkoren står det när vi senast uppdaterade dem. Ändringar träder i kraft det datum för ”senaste uppdatering” som anges högst upp på denna webbsida. Ändringarna kommer inte att gälla retroaktivt. Vi kommer att försöka meddela dig när vi ändrar dessa villkor, men du bör ofta kontrollera denna webbsida så att du är medveten om eventuella ändringar. Om du inte godkänner ändringarna måste du sluta använda MyOnlinePorn.com. Din fortsatta tillgång till MyOnlinePorn.com efter att ändringar av dessa villkor har publicerats innebär att du godkänner ändringarna.

Om du har några frågor om dessa villkor eller några frågor eller kommentarer om MyOnlinePorn.com kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på maurice@myonlineporn.com och vi kommer att försöka återkomma till dig i slutet av nästa arbetsdag.

VUXENUNDERHÅLLNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

MyOnlinePorn.com innehåller ocensurerat sexuellt explicit material som är olämpligt för minderåriga. MyOnlinePorn.com erbjuds och är endast tillgängligt för vuxna (1) som är minst 18 år gamla och (2) som har uppnått vuxenåldern i sitt samhälle kan få tillgång till MyOnlinePorn.com. Om du inte uppfyller dessa ålderskrav får du inte få tillgång till MyOnlinePorn.com.

TILLGÅNG TILL MYONLINEPORN.COM

Genom att gå in på MyOnlinePorn.com intygar du att följande fakta är korrekta:

 • Du är minst 18 år gammal, har uppnått myndighetsåldern där du bor, och du har den juridiska kapaciteten att godkänna dessa villkor;
 • Du är medveten om att du kan komma att exponeras för webbplatser från olika nischer som du kan finna stötande, obscena eller på annat sätt oacceptabla;
 • (i) Du är medveten om den pornografiska karaktären hos det innehåll som finns på webbplatsen och att du inte tar illa vid dig av innehåll som visar män eller kvinnor i olika sexuella situationer;
 • (ii) Du känner till de lagar i ditt samhälle som påverkar din rätt att få tillgång till pornografiskt material, inklusive sexuellt explicit material som visar bondage, S/M och andra fetischaktiviteter;
 • (iii) Du har laglig rätt att få tillgång till pornografiskt material, inklusive sexuellt explicit material som visar bondage, S/M och andra fetischaktiviteter, och vi har laglig rätt att överföra det till dig;
 • (iv) Du begär frivilligt pornografiskt material för din egen privata njutning;
 • (v) Du kommer inte att dela detta material med en minderårig eller på annat sätt göra det tillgängligt för en minderårig;
 • (vi) Du förstår att alla recensioner som finns på MyOnlinePorn.com endast är författarens åsikt;
 • (vii) Du förstår att vi inte är ansvarig för innehållet på någon av de granskade webbplatserna.
 • (viii) Genom att gå in på MyOnlinePorn.com har du befriat och befriat leverantörerna, ägarna och skaparna av MyOnlinePorn.com från allt ansvar som kan uppstå, inklusive åtgärder som du vidtar i förtroende för recensioner, åsikter eller kommentarer på MyOnlinePorn.com.

Under förutsättning att du kontinuerligt följer alla villkor i detta avtal ger MyOnlinePorn.com dig härmed tillåtelse att använda webbplatsen endast i enlighet med vad som anges i detta avtal, och under förutsättning att:

 1. Din användning av MyOnlinePorn.com som tillåts är endast för din personliga, icke-kommersiella användning;
 2. Du får inte kopiera eller distribuera någon del av MyOnlinePorn.com i något medium utan MyOnlinePorn.coms skriftliga förhandstillstånd;
 3. Du får inte ändra eller modifiera någon del av MyOnlinePorn.com annat än vad som uttryckligen godkänts och då endast för detta uttryckliga syfte;
 4. Du får inte kringgå, inaktivera, kränka eller försöka kränka eller på annat sätt störa MyOnlinePorn.coms säkerhet eller integritet, MyOnlinePorn.coms korrekta funktion, de funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll (enligt definitionen nedan) eller som upprätthåller begränsningar av användningen av MyOnlinePorn.com eller innehållet där, eller störa någon aktivitet som utförs på MyOnlinePorn.com.
 5. Du får inte dechiffrera, dekompilera, disassemblera eller omvända någon av de programvaror som ingår i eller på något sätt utgör en del av MyOnlinePorn.com.

Du samtycker till att inte använda eller starta något automatiserat system, inklusive men inte begränsat till ”robotar”, ”spindlar”, ”offline-läsare” etc., som får tillgång till MyOnlinePorn.com på ett sätt som skickar fler förfrågningsmeddelanden till MyOnlinePorn.com:s servrar under en viss tidsperiod än vad en enskild människa rimligen kan producera under samma period med hjälp av en konventionell webbläsare. Du samtycker till att inte samla in eller skörda någon personligt identifierbar information, inklusive kontonamn, från MyOnlinePorn.com, och inte heller att använda kommunikationssystemen som tillhandahålls av MyOnlinePorn.com för kommersiella ändamål. MyOnlinePorn.com förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande blockera åtkomst eller avbryta tjänsterna för lagöverträdare och att utreda och vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som enligt MyOnlinePorn.coms eget gottfinnande bryter mot denna bestämmelse, inklusive, men inte begränsat till, att anmäla dig till brottsbekämpande myndigheter.

FÖRBUD MOT MINDERÅRIGA

Alla personer som förekommer i någon visuell skildring av faktiskt eller simulerat sexuellt uttryckligt beteende som finns på MyOnlinePorn.com var 18 år eller äldre vid tidpunkten för skapandet av skildringarna. Vi har en nolltoleranspolicy för pornografiskt innehåll som involverar minderåriga och en nolltoleranspolicy för pedofiler eller någon pedofil aktivitet. Vi tillåter endast visuell media av samtyckande vuxna på MyOnlinePorn.com. Om du ser någon visuell media, verklig eller simulerad, som visar minderåriga som ägnar sig åt sexuell aktivitet på MyOnlinePorn.com, vänligen rapportera detta till oss på maurice@myonlineporn.com. Vänligen bifoga alla lämpliga bevis till din anmälan, inklusive datum och tid för identifiering. Vi kommer omedelbart att undersöka alla rapporter och vidta lämpliga åtgärder. Vi samarbetar fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter som utreder barnpornografi. Om du misstänker att andra externa webbplatser deltar i olaglig verksamhet som rör minderåriga, vänligen anmäl dem till www.asacp.org.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet på MyOnlinePorn.com, inklusive men inte begränsat till text, programvara, skript, grafik, filer, bilder, foton, ljud, musik, videoklipp, interaktiva funktioner och liknande (kollektivt ”innehåll”) och de varumärken, servicemärken och logotyper som ingår i dessa (”varumärken”), ägs av eller är licensierade till oss, eller används på MyOnlinePorn.com i enlighet med lagens bestämmelser om rättvis användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats i och till MyOnlinePorn.com och innehållet som ägs av eller är licensierat till oss. Du samtycker till att inte använda, kopiera, reproducera, modifiera, översätta, publicera, sända, överföra, distribuera, utföra, ladda upp, visa, licensiera, sälja eller på annat sätt utnyttja något innehåll, inklusive, men inte begränsat till, bild-, ljud- och visuellt innehåll, varumärken eller andra äganderätter som inte ägs av dig, för något som helst annat ändamål, (i) utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från respektive ägare, eller (ii) på ett sätt som kränker någon tredje parts rättigheter. Om du laddar ner eller skriver ut en kopia av innehållet för personligt bruk måste du behålla alla upphovsrättsliga och andra äganderättsliga meddelanden som finns i innehållet.

Återkoppling

Vi uppmuntrar dig att ge feedback om MyOnlinePorn.com. Men vi kommer inte att behandla förslag eller idéer som du lämnar konfidentiellt, och inget i dessa villkor begränsar vår rätt att använda, dra nytta av, avslöja, publicera eller på annat sätt utnyttja feedback, utan betalning till dig.

ANVÄNDARKOMMENTARER; POLICY FÖR UPPHOVSRÄTT

MyOnlinePorn.com kan tillåta användare att lägga upp kommentarer (”Användarkommentarer”). Du förstår att MyOnlinePorn.com inte garanterar någon sekretess med avseende på sådana användarkommentarer.

Du är ensam ansvarig för dina egna Användarkommentarer och konsekvenserna av att publicera eller publicera dem. Du samtycker till att MyOnlinePorn.com inte har något ansvar med avseende på Användarkommentarer, och du befriar härmed oåterkalleligen MyOnlinePorn.com och dess tjänstemän och chefer, anställda, agenter, representanter och dotterbolag från allt ansvar som uppstår till följd av eller i samband med Användarkommentarer eller delar av dessa. Genom att skicka in användarkommentarer ger du MyOnlinePorn.com en licens att använda och på annat sätt utnyttja sådana användarkommentarer i vilket syfte som helst i samband med webbplatsen och MyOnlinePorn.coms andra relaterade tjänster.

I samband med användarkommentarer samtycker du vidare till att du inte kommer att:

 1. publicera osanningar eller felaktiga framställningar;
 2. skicka in material som är olagligt, obscent, oanständigt, oanständigt, ärekränkande, ärekränkande, hotfullt, pornografiskt, trakasserande, hatiskt, rasistiskt eller etniskt stötande, överdrivet våldsamt eller uppmuntrar till ett beteende som skulle betraktas som ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar, bryta mot någon lag eller på annat sätt är olämpligt eller stötande;
 3. publicera annonser eller affärsförslag, eller
 4. utger sig för att vara en annan person.

Vi stöder inte någon användarkommentar eller någon åsikt, rekommendation eller något råd som uttrycks i den, och vi avsäger oss uttryckligen allt ansvar i samband med användarkommentarer.

Vi förbehåller oss rätten att avgöra om Innehåll eller en Användarkommentar är olämpligt eller bryter mot detta Avtal, inklusive utan begränsning, på grund av brott mot immaterialrätt, pornografi, obscent eller ärekränkande material eller överdriven längd. MyOnlinePorn.com förbehåller sig också rätten att, efter eget gottfinnande, avvisa, vägra att publicera eller ta bort något inlägg från dig, eller att begränsa, avbryta eller avsluta din tillgång till hela eller delar av MyOnlinePorn.com när som helst, av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande. Utan hinder av ovanstående tar vi inget ansvar för att övervaka MyOnlinePorn.com, innehåll eller användarkommentarer för olämpligt beteende, eller för att ändra eller ta bort sådant beteende, innehåll eller användarkommentarer från MyOnlinePorn.com.

Även om vi inte aktivt övervakar det innehåll som publiceras på MyOnlinePorn.com, är det vår policy att (1) blockera åtkomst till eller ta bort innehåll som vi i god tro anser vara upphovsrättsskyddat material som olagligt har kopierats, visats eller distribuerats av någon av våra annonsörer, dotterbolag, innehållsleverantörer, medlemmar eller användare, och (2) avbryta tjänster till och ta bort upprepade intrångsgörare.

WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

MyOnlinePorn.com kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av oss. När du går in på webbplatser från tredje part gör du det på egen risk. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam när du lämnar webbplatsen och att läsa villkoren och sekretesspolicyn för varje tredjepartswebbplats som du besöker. MyOnlinePorn.com har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, noggrannheten, sekretesspolicyn eller praxis eller åsikter som uttrycks på tredje parts webbplatser. Dessutom kommer vi inte att och kan inte övervaka, verifiera, censurera eller redigera innehållet på någon tredje parts webbplats. Genom att använda MyOnlinePorn.com befriar du uttryckligen MyOnlinePorn.com och dess team från allt ansvar som uppstår till följd av din användning av en tredje parts webbplats.

ANSVARSFRISKRIVNING

I den utsträckning som lagen tillåter friskriver sig vi, våra leverantörer och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda och agenter från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, i samband med MyOnlinePorn.com och din användning av den, inklusive garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke överträdelse. Dessutom ger varken vi eller våra leverantörer, eller någon av deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda eller agenter, några garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av innehållet på MyOnlinePorn.com eller innehållet på webbplatser som är länkade till MyOnlinePorn.com, och tar inte på sig något ansvar för i) fel, misstag eller felaktigheter i innehållet, ii) person- eller egendomsskador, av vilket slag det än är, som är ett resultat av din åtkomst till och användning av MyOnlinePorn.com, (iii) obehörig åtkomst till eller användning av de säkra servrarna och/eller all personlig information och/eller finansiell information som lagras där, (iv) avbrott eller upphörande av överföringen till eller från MyOnlinePorn.com, (v) buggar, virus, trojanska hästar eller liknande som kan överföras till eller via MyOnlinePorn.com av någon tredje part, och/eller vi) eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll eller för någon förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av innehåll som publicerats, skickats via e-post, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via MyOnlinePorn.com. Vi garanterar inte någon produkt eller tjänst som annonseras eller erbjuds av en tredje part via MyOnlinePorn.com eller någon hyperlänkad webbplats eller som presenteras i någon reklam, och vi kommer inte att vara en part i eller på något sätt vara ansvariga för att övervaka någon transaktion mellan dig och tredjepartsleverantörer av produkter eller tjänster. Vi gör inga utfästelser om att MyOnlinePorn.com är lämplig eller tillgänglig för användning på andra platser. De som får tillgång till eller använder MyOnlinePorn.com från andra jurisdiktioner är ansvariga för att följa lokal lagstiftning.

ANSVARSFRIHET

Du samtycker till att försvara, hålla MyOnlinePorn.com, dess moderbolag, tjänstemän, direktörer, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla krav, skador, skyldigheter, förluster, skulder, kostnader eller skulder, krav och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatkostnader) som uppstår till följd av: (i) din användning av och tillgång till MyOnlinePorn.com eller innehåll som du lägger upp där, eller (ii) din överträdelse av något av villkoren i detta avtal eller dina framställningar och garantier som anges ovan.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Under inga omständigheter ska vi, våra leverantörer eller deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda eller agenter vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för indirekta, tillfälliga, särskilda, straffskador eller följdskador av något slag, inklusive förlorad vinst, oavsett om de grundar sig på garanti, avtal, skadestånd eller någon annan juridisk teori, och oavsett om vi är informerade om möjligheten av sådana skador eller inte. Ovanstående ansvarsbegränsning ska gälla i den utsträckning som lagen tillåter i tillämplig jurisdiktion. Med förbehåll för ovanstående kommer vårt ansvar gentemot dig av någon anledning att begränsas till det belopp som du eventuellt betalat till MyOnlinePorn.com för MyOnlinePorn.com-tjänster i samband med MyOnlinePorn.com under ditt medlemskap.

ÖVERLÅTELSE

Du får inte överföra eller överlåta detta avtal eller de rättigheter och licenser som beviljas enligt detta avtal utan vårt skriftliga förhandsgodkännande. Vi kan fritt överföra, tilldela eller delegera detta avtal och alla dess rättigheter eller skyldigheter enligt detta.

ADRESSUPPGIFTER

maurice@myonlineporn.com