DMCA – MYONLINEPORN.COM

Anvisningar för anmälan om intrång i upphovsrätten

Tack för att du besöker vår webbplats (MyOnlinePorn.com). Dessa instruktioner för anmälan av intrång i upphovsrätten gäller endast för upphovsrättsrelaterade krav. Om du har några kommentarer, frågor, funderingar eller problem som rör missbruk, trakasserier, olämpligt innehåll eller integritetsfrågor, vänligen kontakta oss.

 

Genom att använda MyOnlinePorn.com samtycker du till att du har konsulterat en advokat som du själv väljer och på egen bekostnad för att fullt ut förstå alla dina juridiska rättigheter och skyldigheter till följd av att du använder webbplatsen och dessa instruktioner för anmälan av upphovsrättsintrång.

 

VARNING: I enlighet med 17 U.S.C. § 512(f) kan en person som medvetet och på ett väsentligt sätt missförstår att material eller verksamhet utgör ett intrång vara föremål för ansvar eller skadestånd. GÖR INGA FALSKA PÅSTÅENDEN OM UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG.

 

Om du vill läsa hela texten till Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) kan du klicka HÄR eller om du vill läsa ett memorandum som sammanfattar varje rubrik i DMCA kan du klicka HÄR. Informationen på de ovan nämnda länkade webbsidorna är endast till för din bekvämlighet och vi ger inga löften eller utfästelser om informationen där, inklusive dess riktighet.

 

Enligt 17 U.S.C. §512(k)(1) i DMCA är MyOnlinePorn.com en ”tjänsteleverantör” och har rätt till visst skydd som allmänt kallas ”Safe Harbor”-bestämmelserna.

 

Påstående om intrång –

 

Om du tror att någon har lagt upp material som gör intrång i din upphovsrätt måste en anmälan om ett påstått intrång i upphovsrätten skickas via e-post eller vanlig post till oss och innehålla följande information (listan nedan kommer i stort sett direkt från stadgan 17 U.S.C. §512(c)(3); om du inte förstår språket bör du söka oberoende juridisk rådgivning):

 

En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättighet som påstås ha blivit kränkt;

Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha blivit kränkt eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats omfattas av en enda anmälan, en representativ förteckning över sådana verk på den webbplatsen;

Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsverksamhet och som ska tas bort eller vars tillgång ska inaktiveras, samt information som är rimligen tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna lokalisera materialet;

Information som är tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna kontakta den klagande parten, t.ex. en adress, ett telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas;

Ett uttalande om att den klagande parten i god tro tror att användningen av materialet på det sätt som klagomålet gäller inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen;

Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättighet som påstås ha blivit kränkt;

 

Skicka ditt klagomål om intrång till: maurice@myonlineporn.com

 

Om du inte skickar in anmälningar om upphovsrättsintrång enligt beskrivningen ovan kommer detta att leda till att MyOnlinePorn.com-teamet inte får någon rättslig underrättelse eller åtgärd.

 

Påstående om intrång Motanmälan –

 

Om du har fått en anmälan om upphovsrättsintrång och du anser att material som du har lagt ut på nätet och som har tagits bort efter en anmälan om intrång i själva verket inte är ett intrång, kan du lämna in en motanmälan. Enligt 17 U.S.C. §512 (g)(3) måste motanmälan vara skriftlig och adresserad till vårt utsedda ombud (se förteckningen ovan) och innehålla följande information (listan nedan kommer direkt från stadgan; om du inte förstår språket bör du söka oberoende rådgivning):

 

Identifiering av de specifika webbadresserna för det material som MyOnlinePorn.com har tagit bort eller som MyOnlinePorn.com har inaktiverat tillgången till;

Ditt fullständiga namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.

Uttalandet: ”Jag samtycker till jurisdiktionen i den federala distriktsdomstolen för det distrikt där min adress är belägen, eller om min adress är utanför USA, det rättsliga distrikt där webbplatsen är belägen, och jag kommer att acceptera delgivning från käranden”;

Uttalandet: ”Jag svär, under straffrättslig påföljd av mened, att jag i god tro tror att materialet togs bort eller inaktiverades till följd av ett misstag eller en felaktig identifiering av det material som skulle tas bort eller inaktiveras”, och

Underskrift. En skannad fysisk signatur eller en giltig elektronisk signatur kommer att godtas.

Vårt utsedda ombud kommer att överlämna din motanmälan till den klagande parten. När din motanmälan har lämnats in har MyOnlinePorn.com enligt bestämmelserna i 17 U.S.C. § 512 rätt att återställa det borttagna materialet inom minst 10 och högst 14 arbetsdagar, såvida inte den klagande parten meddelar oss att den har lämnat in en ansökan om ett domstolsbeslut för att hindra dig, abonnenten, från att delta i intrångsgörande verksamhet med anknytning till materialet i MyOnlinePorn.com:s system eller nätverk.

 

Observera att när vi vidarebefordrar motanmälan till den klagande parten innehåller den dina personuppgifter. Genom att skicka in en motanmälan samtycker du till att din information avslöjas på detta sätt.

 

MyOnlinePorn.com är inte skyldig att svara på motanmälningar som inte uppfyller kraven ovan.

 

Påstående om intrång Återkallelser –

 

I händelse av att du efter att du skickat in en anmälan om upphovsrättsintrång inser att du antingen har felidentifierat innehåll, misslyckats med att uppfylla kraven i DMCA eller att du helt enkelt ändrat dig, kan du dra tillbaka din anmälan om upphovsrättsintrång genom att skicka oss en anmälan om återkallelse med alla följande uppgifter:

 

Ett uttalande om att du drar tillbaka din anmälan om intrång i upphovsrätten;

Den fullständiga och specifika webbadressen för materialet i fråga;

En elektronisk signatur, och

En kopia av din ursprungliga anmälan om intrång i upphovsrätten.

Upprepade brottslingar –

 

MyOnlinePorn.com avslutar kontot/kontona för upprepade upphovsrättsintrång, när det är lämpligt, och upprätthåller en policy för upprepade intrång i enlighet med 17 U.S.C. § 512(i).

 

* * *

 

Dessa instruktioner för anmälan av upphovsrättsintrång kan och ska ändras från tid till annan utan föregående meddelande. Du är ensam ansvarig för att regelbundet granska dessa instruktioner för anmälan av upphovsrättsintrång.