УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ – MYONLINEPORN.COM

Последна актуализация: 2023-05-02

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване („Споразумението“), преди да използвате услугите, предлагани от MyOnlinePorn.com. Този уебсайт и име на домейн, както и всякакви други функции, съдържание или приложения, предлагани периодично от компанията във връзка с тях (наричани общо „Уебсайт“), са собственост и се управляват от нас. Настоящото споразумение определя правно обвързващите условия за използването на уебсайта от Ваша страна. Използвайки уебсайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, посещавайки или разглеждайки уебсайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящото споразумение, политиката за поверителност на нашата компания, публикувана на уебсайта, която е включена в него чрез настоящата препратка, и приемате, че уебсайтът може да включва аудио, текстови и визуални изображения от сексуално естество, включително, но не само, голота, хетеросексуални и хомосексуални ситуации. Можете по всяко време да поискате копие от настоящото споразумение, като се свържете с нас.

Този Уебсайт съдържа и Ви насочва към уебсайтове, съдържащи порнографско съдържание, и не е предназначен за непълнолетни. Достъп до този Уебсайт имат само пълнолетни лица на възраст поне 18 години, които са достигнали възрастта за пълнолетни в своята общност. Ако не отговаряте на това изискване за възраст, не трябва да осъществявате достъп до този Уебсайт.

ВЪВЕДЕНИЕ

Екипът на MyOnlinePorn.com си запазва правото по свое усмотрение да променя настоящото Споразумение по всяко време, като публикува известие на Уебсайта или Ви изпрати известие по електронна или пощенска поща. Вие носите отговорността да прегледате и да се запознаете с всички такива изменения. Такива изменения влизат в сила при първото публикуване или уведомяване и използването на уебсайта или на каквито и да било услуги от Ваша страна след такова публикуване или уведомяване представлява приемане от Ваша страна на условията на настоящото Споразумение, както са изменени. Вие се съгласявате да преглеждате редовно настоящото Споразумение, за да сте сигурни, че сте информирани за всички промени. Настоящото Споразумение, заедно с Политиката за поверителност на уебсайта и всички други правни известия, публикувани на MyOnlinePorn.com, представляват цялото споразумение между Вас и екипа на MyOnlinePorn.com относно MyOnlinePorn.com.

MyOnlinePorn.com предоставя пълен ресурс за потребителите, които търсят порнография в интернет. В MyOnlinePorn.com предлагаме прегледи на уебсайтове, съдържащи порнографско съдържание, и специални отстъпки за избрани порнографски уебсайтове. MyOnlinePorn.com и уебсайтовете, които преглеждаме, съдържат графични изображения на голота, език за възрастни и описания на явна сексуална активност, включително хетеросексуални, бисексуални, хомосексуални и транссексуални ситуации от сексуално естество. Въпреки че достъпът до MyOnlinePorn.com е безплатен и не се изисква регистрация (освен за уебмастъри), MyOnlinePorn.com се предлага и е достъпен само за пълнолетни лица на възраст поне 18 години, които са достигнали възрастта за пълнолетни в своята общност.

Ние предлагаме MyOnlinePorn.com, прегледите и връзките само с информативна цел. С достъпа си до този Уебсайт Вие потвърждавате, че всяко ревю представлява единствено мнението на рецензента и че не трябва да разчитате на MyOnlinePorn.com или на ревютата за съвет от каквото и да е естество. Ние не носим отговорност за действията, решенията или друго поведение, които предприемате или не предприемате, разчитайки на MyOnlinePorn.com или на ревютата, съдържащи се в MyOnlinePorn.com. Прегледите и другите материали на MyOnlinePorn.com може да са остарели и ние не поемаме ангажимент да ги актуализираме. Възможно е не всички уебсайтове, споменати в MyOnlinePorn.com, да са достъпни по времето, когато ги разглеждате. Вие действате на свой собствен риск, като разчитате на съдържанието на MyOnlinePorn.com.

Тези условия се прилагат за всички потребители на MyOnlinePorn.com (включително мобилната версия), независимо дали сте „посетител“, „потребител“ или „уебмастър“. С достъпа си до която и да е част от MyOnlinePorn.com Вие приемате тези условия. Ако не желаете да се съгласите с тези условия, не можете да осъществявате достъп до MyOnlinePorn.com. Ако нарушите тези условия, ние можем да отнемем лиценза Ви за достъп до MyOnlinePorn.com.

Можем да променим тези условия по един или повече поводи, като актуализираме тази уебстраница. В горната част на условията ще видите кога за последен път сме ги актуализирали. Промените ще влязат в сила от датата на „последната актуализация“, посочена в горната част на тази уебстраница. Промените няма да действат със задна дата. Въпреки че ще се опитаме да ви уведомим, когато променим тези условия, трябва често да проверявате тази уебстраница, за да сте наясно с всички промени. Ако не сте съгласни с промените, трябва да спрете достъпа си до MyOnlinePorn.com. Продължаването на достъпа Ви до MyOnlinePorn.com след публикуването на промени в тези условия означава, че сте съгласни с промените.

Ако имате някакви въпроси относно тези условия или каквито и да било въпроси или коментари относно MyOnlinePorn.com, моля, изпратете ни имейл на адрес maurice@myonlineporn.com и ние ще се опитаме да Ви отговорим до края на следващия работен ден.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ

MyOnlinePorn.com съдържа нецензурирани сексуално явни материали, неподходящи за непълнолетни. MyOnlinePorn.com се предлага и е достъпен само за пълнолетни лица, (1) които са навършили 18 години и (2) които са достигнали възрастта за пълнолетни лица в своята общност, могат да получат достъп до MyOnlinePorn.com. Ако не отговаряте на тези възрастови изисквания, не трябва да осъществявате достъп до MyOnlinePorn.com.

ДОСТЪП ДО MYONLINEPORN.COM

Чрез достъпа до MyOnlinePorn.com Вие заявявате, че следните факти са точни:

 • Вие сте навършили 18 години, достигнали сте пълнолетие там, където живеете, и имате правоспособност да се съгласите с тези условия;
 • Вие сте наясно, че може да бъдете изложени на уебсайтове от различни ниши, които може да намерите за обидни, неприлични или по друг начин неприемливи;
 • (i) Вие сте наясно с порнографския характер на съдържанието, налично на Уебсайта, и че не се обиждате от съдържание, изобразяващо мъже или жени в различни сексуални ситуации;
 • (ii) Запознати сте със законите на Вашата общност, засягащи правото Ви на достъп до порнографски материали, включително сексуално явни материали, изобразяващи робство, S/M и други фетишистки дейности;
 • (iii) Имате законно право на достъп до порнографски материали, включително сексуално явни материали, изобразяващи робство, S/M и други фетишистки дейности, и ние имаме законно право да ви ги предаваме;
 • (iv) Вие доброволно заявявате порнографски материали за свое лично удоволствие;
 • (v) Няма да споделяте тези материали с непълнолетни лица или да ги предоставяте по друг начин на непълнолетни лица;
 • (vi) Вие разбирате, че всички ревюта, намиращи се на MyOnlinePorn.com, са само мнение на автора;
 • (vii) Вие разбирате, че не носи отговорност за съдържанието на всички прегледани уебсайтове; и
 • (viii) С влизането си в MyOnlinePorn.com Вие освобождавате и освобождавате доставчиците, собствениците и създателите на MyOnlinePorn.com от всякаква отговорност, която може да възникне, включително от действия, които предприемате, разчитайки на каквито и да било ревюта, мнения или коментари в MyOnlinePorn.com.

При условие, че спазвате постоянно всички условия на настоящото споразумение, MyOnlinePorn.com Ви разрешава да използвате Уебсайта само както е посочено в настоящото споразумение и при условие, че:

 1. Използването на MyOnlinePorn.com, както е разрешено, е единствено за Ваша лична, нетърговска употреба;
 2. няма да копирате или разпространявате каквато и да е част от MyOnlinePorn.com на какъвто и да е носител без предварителното писмено разрешение на MyOnlinePorn.com;
 3. няма да променяте или модифицирате която и да е част от MyOnlinePorn.com, освен както е изрично разрешено, и то само с такава изрична цел;
 4. Нямате право да заобикаляте, да изключвате, да нарушавате или да се опитвате да нарушавате, или по друг начин да се намесвате в сигурността или целостта на MyOnlinePorn.com, в правилното функциониране на MyOnlinePorn.com, в характеристиките, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е съдържание (както терминът е дефиниран по-долу), или да налагате ограничения върху използването на MyOnlinePorn.com или съдържанието в него, или да се намесвате в каквато и да е дейност, извършвана в MyOnlinePorn.com; и
 5. Нямате право да дешифрирате, декомпилирате, разглобявате или да извършвате обратно инженерство на който и да е от софтуерите, съставляващи или по някакъв начин изграждащи част от MyOnlinePorn.com.

Вие се съгласявате да не използвате и да не стартирате автоматизирана система, включително, но не само, „роботи“, „паяци“, „офлайн четци“ и т.н., която осъществява достъп до MyOnlinePorn.com по начин, който изпраща повече съобщения за заявки към сървърите на MyOnlinePorn.com за даден период от време, отколкото един човек може разумно да създаде за същия период, като използва обикновен уеб браузър. Вие се съгласявате да не събирате и да не събирате никаква лична информация, включително имена на акаунти, от MyOnlinePorn.com, нито да използвате комуникационните системи, предоставени от MyOnlinePorn.com, за търговски цели. MyOnlinePorn.com си запазва правото по свое усмотрение да блокира достъпа или да прекрати предоставянето на услуги на нарушителите, както и да разследва и да предприеме подходящи правни действия срещу всеки, който по усмотрение на екипа на MyOnlinePorn.com нарушава тази разпоредба, включително, но не само, да Ви докладва на правоприлагащите органи.

ЗАБРАНА ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Всички лица, които се появяват във всяко визуално изображение на действителни или симулирани сексуални действия, намиращи се в MyOnlinePorn.com, са били на 18 или повече години по време на създаването на изображенията. Имаме политика на нулева толерантност към порнографско съдържание с участието на непълнолетни и политика на нулева толерантност по отношение на педофили или каквато и да е педофилска дейност. В MyOnlinePorn.com разрешаваме само визуални медии на пълнолетни лица, които са дали съгласието си за това. Ако видите каквато и да е визуална медия, реална или симулирана, изобразяваща непълнолетни, участващи в сексуална дейност в MyOnlinePorn.com, моля, докладвайте ни за това на maurice@myonlineporn.com. Моля, приложете към доклада си всички подходящи доказателства, включително датата и часа на идентифициране. Ние незабавно ще разследваме всички доклади и ще предприемем съответните действия. Оказваме пълно съдействие на всички правоприлагащи органи, които разследват детска порнография. Ако подозирате, че други външни уебсайтове участват в незаконни дейности с участието на непълнолетни, моля, докладвайте ги на www.asacp.org

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на MyOnlinePorn.com, включително, но не само, текстът, софтуерът, скриптовете, графиките, файловете, изображенията, снимките, звуците, музиката, видеоклиповете, интерактивните функции и други подобни (наричани общо „Съдържание“), както и търговските марки, марките за услуги и логата, съдържащи се в тях („Марки“), са собственост на или са ни лицензирани, или се използват в MyOnlinePorn.com в съответствие със законовите разпоредби за справедливо използване. Ние си запазваме всички права, които не са изрично предоставени във и върху MyOnlinePorn.com и Съдържанието, които са собственост на или са ни лицензирани. Вие се съгласявате да не използвате, копирате, възпроизвеждате, променяте, превеждате, публикувате, излъчвате, предавате, разпространявате, изпълнявате, качвате, показвате, лицензирате, продавате или по друг начин използвате за каквито и да било други цели каквото и да било Съдържание, включително, но не само, изображения, аудио и визуално съдържание, Марки или други права на собственост, които не са Ваша собственост, (i) без изричното предварително писмено съгласие на съответните собственици или (ii) по начин, който нарушава което и да било право на трета страна. Ако изтеглите или разпечатате копие от Съдържанието за лична употреба, трябва да запазите всички съдържащи се в него уведомления за авторски права и други права на собственост.

Обратна връзка

Насърчаваме Ви да предоставяте обратна информация за MyOnlinePorn.com. Но ние няма да третираме като поверително всяко предложение или идея, предоставени от Вас, и нищо в тези условия няма да ограничи правото ни да използваме, да печелим от, да разкриваме, да публикуваме или да използваме по друг начин всяка обратна връзка, без да Ви плащаме.

КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ; ПОЛИТИКА ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

MyOnlinePorn.com може да разреши на потребителите да публикуват коментари („Коментари на потребителите“). Вие разбирате, че MyOnlinePorn.com не гарантира никаква конфиденциалност по отношение на такива потребителски коментари.

Вие носите пълната отговорност за собствените си потребителски коментари и за последиците от тяхното публикуване или публикуване. Вие се съгласявате, че MyOnlinePorn.com не носи никаква отговорност по отношение на каквито и да било Потребителски коментари, и с настоящото неотменимо освобождавате MyOnlinePorn.com и неговите служители и директори, работници, агенти, представители и филиали от всякаква отговорност, произтичаща от или свързана с Потребителски коментари или каквато и да било част от тях. С изпращането на Потребителски коментари предоставяте на MyOnlinePorn.com лиценз да използва и по друг начин да експлоатира тези Потребителски коментари за всякакви цели във връзка с Уебсайта и други свързани с MyOnlinePorn.com услуги.

Във връзка с коментарите на потребителите Вие се съгласявате също така, че няма да:

 1. публикувате лъжи или неверни твърдения;
 2. изпращате материали, които са незаконни, неприлични, непристойни, клеветнически, заплашителни, порнографски, притеснителни, омразни, обидни на расова или етническа основа, прекомерно агресивни или насърчават поведение, което би се считало за криминално престъпление, би довело до гражданска отговорност, би нарушило някой закон или по друг начин е неподходящо или неприемливо;
 3. публикувате реклами или покани за бизнес; или
 4. дасе представяте за друго лице.

Ние не одобряваме нито един потребителски коментар, нито мнение, препоръка или съвет, изразени в него, и изрично се отказваме от всякаква отговорност във връзка с потребителските коментари.

Запазваме си правото да решаваме дали дадено Съдържание или Потребителски коментар са неподходящи или нарушават настоящото Споразумение, включително, но не само, поради нарушаване на закона за интелектуалната собственост, порнография, неприлични или клеветнически материали или прекомерна дължина. MyOnlinePorn.com също така си запазва правото по свое усмотрение да отхвърли, да откаже да публикува или да премахне всяка Ваша публикация, или да ограничи, спре или прекрати достъпа Ви до целия или част от MyOnlinePorn.com по всяко време, по всякаква причина, без предварително уведомление. Независимо от горното, ние не поемаме отговорност за наблюдение на MyOnlinePorn.com, Съдържанието или Потребителските коментари за неподходящо поведение, нито за модифициране или премахване на такова поведение, Съдържание или Потребителски коментари от MyOnlinePorn.com.

Въпреки че не следим активно Съдържанието, публикувано в MyOnlinePorn.com, политиката на нашия екип е (1) да блокира достъпа до или да премахва Съдържание, за което добросъвестно вярва, че е материал, защитен с авторски права, който е бил незаконно копиран, показван или разпространяван от някой от рекламодателите, филиалите, доставчиците на съдържание, членовете или потребителите; и (2) да прекратява услугите и да премахва нарушителите, които ги нарушават повторно.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

MyOnlinePorn.com може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, които не са наша собственост и не се контролират от нас. Когато осъществявате достъп до уебсайтове на трети страни, вие правите това на свой собствен риск. Препоръчваме Ви да внимавате, когато напускате Уебсайта, и да се запознаете с условията и правилата за поверителност на всеки уебсайт на трета страна, който посещавате. MyOnlinePorn.com не контролира и не поема отговорност за съдържанието, точността, политиките за поверителност или практиките, или мненията, изразени в уебсайтовете на трети страни. Освен това ние няма и не можем да наблюдаваме, проверяваме, цензурираме или редактираме съдържанието на който и да е сайт на трета страна. Използвайки MyOnlinePorn.com, Вие изрично освобождавате MyOnlinePorn.com и неговия екип от всякаква отговорност, произтичаща от използването от Ваша страна на който и да е уебсайт на трета страна.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ

В максималната степен, позволена от закона, ние, нашите доставчици и всеки от техните съответни служители, директори, работници и агенти се отказваме от всички гаранции, изрични или подразбиращи се, във връзка с MyOnlinePorn.com и използването му от Ваша страна, включително гаранциите за продаваемост, годност за определена цел и ненарушаване на права. Освен това нито ние, нито нашите доставчици, нито който и да е от техните ръководители, директори, служители и агенти, не даваме никакви гаранции или изявления относно точността или пълнотата на съдържанието на MyOnlinePorn.com или съдържанието на сайтовете, свързани с MyOnlinePorn.com, и не поемаме никаква отговорност за (i) грешки, заблуди или неточности в съдържанието; (ii) телесни повреди или имуществени щети от какъвто и да е характер, произтичащи от Вашия достъп до и използването на MyOnlinePorn.com; (iii) всякакъв неоторизиран достъп до или използване на защитените сървъри и/или всякаква лична информация и/или финансова информация, съхранявана на тях; (iv) всяко прекъсване или прекратяване на предаването към или от MyOnlinePorn.com; (v) всякакви бъгове, вируси, троянски коне и други подобни, които могат да бъдат предадени към или чрез MyOnlinePorn.com от трета страна; и/или (vi) за всякакви грешки или пропуски в каквото и да е съдържание или за всякакви загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на каквото и да е съдържание, публикувано, изпратено по електронна поща, предадено или направено по друг начин чрез MyOnlinePorn.com. Ние не гарантираме, не одобряваме, не гарантираме и не поемаме отговорност за нито един продукт или услуга, рекламирани или предлагани от трета страна чрез MyOnlinePorn.com или чрез който и да е уебсайт, към който има хипервръзка, или включени в някоя реклама, и ние няма да бъдем страна или по какъвто и да е начин да носим отговорност за наблюдението на каквато и да е транзакция между Вас и доставчици на продукти или услуги от трети страни. Ние не правим никакви изявления, че MyOnlinePorn.com е подходящ или достъпен за използване на други места. Лицата, които осъществяват достъп до или използват MyOnlinePorn.com от други юрисдикции, носят отговорност за спазването на местното законодателство.

НЕЗАВИСИМОСТ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате MyOnlinePorn.com, нейната корпорация майка, служители, директори, работници и агенти от и срещу всички искове, щети, задължения, загуби, отговорности, разходи или дългове, искания и разноски (включително, но не само, адвокатски хонорари), произтичащи от: (i) Вашето използване и достъп до MyOnlinePorn.com или всяко Съдържание, което публикувате в него; или (ii) Вашето нарушение на някое от условията на настоящото Споразумение или Вашите изявления и гаранции, изложени по-горе.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

В никакъв случай ние, нашите доставчици или техните съответни служители, директори, работници или агенти няма да носят отговорност пред Вас или която и да е трета страна за каквито и да е непреки, случайни, специални, наказателни или последващи щети, включително пропуснати ползи, независимо дали се основават на гаранция, договор, деликт или друга правна теория, и независимо дали сме уведомени за възможността за такива щети. Горепосоченото ограничение на отговорността се прилага в пълната степен, позволена от закона в приложимата юрисдикция. При спазване на горното, нашата отговорност към Вас по каквато и да е причина ще бъде ограничена до сумата, платена, ако има такава, от Вас на MyOnlinePorn.com за услугите на MyOnlinePorn.com във връзка с MyOnlinePorn.com по време на срока на Вашето членство.

ПРЕДОСТАВЯНЕ

Нямате право да прехвърляте или преотстъпвате настоящото споразумение или правата и лицензите, предоставени по него, без нашето предварително писмено съгласие. Ние можем свободно да прехвърляме, преотстъпваме или делегираме това Споразумение, както и всички свои права или задължения по него.

ДАННИ ЗА АДРЕСА

maurice@myonlineporn.com