GEBRUIKSVOORWAARDEN – MYONLINEPORN.COM

Laatst bijgewerkt: 2023-05-02

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (“Overeenkomst”) zorgvuldig door voordat u de diensten gebruikt die worden aangeboden door MyOnlinePorn.com. Deze website en domeinnaam, en alle andere functies, inhoud of toepassingen die van tijd tot tijd door het bedrijf in verband daarmee worden aangeboden (gezamenlijk “Website”) zijn eigendom van en worden beheerd door ons. Deze overeenkomst bevat de wettelijk bindende voorwaarden voor uw gebruik van de website. Door de website op enigerlei wijze te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bezoeken of doorbladeren van de website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst het privacybeleid van ons bedrijf dat op de website is geplaatst en dat door deze verwijzing hierin is opgenomen, en erkent u dat de website audio, tekstuele en visuele afbeeldingen van seksuele aard kan bevatten, met inbegrip van maar niet beperkt tot naaktheid, heteroseksuele en homoseksuele situaties. U kunt te allen tijde een kopie van deze overeenkomst opvragen door contact met ons op te nemen.

Deze Website bevat, en leidt u naar websites met pornografische inhoud en is niet bedoeld voor minderjarigen. Alleen volwassenen die ten minste 18 jaar oud zijn en de volwassen leeftijd in hun gemeenschap hebben bereikt, mogen deze Website bezoeken. Als u niet aan deze leeftijdseis voldoet, mag u deze Website niet bezoeken.

INLEIDING

Het MyOnlinePorn.com team behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen door een bericht op de Website te plaatsen, of door u een bericht via e-mail of post te sturen. U bent verantwoordelijk voor het bekijken en vertrouwd raken met dergelijke wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht bij de eerste bekendmaking of kennisgeving, en het gebruik van de website of diensten door u na een dergelijke bekendmaking of kennisgeving vormt uw aanvaarding van de voorwaarden van deze Overeenkomst zoals gewijzigd. U stemt ermee in deze Overeenkomst regelmatig door te nemen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Deze Overeenkomst, samen met het Privacybeleid van de website en alle andere juridische kennisgevingen die op MyOnlinePorn.com worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en het team van MyOnlinePorn.com met betrekking tot MyOnlinePorn.com.

MyOnlinePorn.com biedt een complete bron voor gebruikers die op zoek zijn naar pornografie op het internet. Op MyOnlinePorn.com bieden wij beoordelingen van websites met pornografische inhoud en speciale kortingen voor geselecteerde pornografische websites. MyOnlinePorn.com en de websites die wij beoordelen bevatten grafische afbeeldingen van naaktheid, volwassen taalgebruik en beschrijvingen van expliciete seksuele activiteit, inclusief heteroseksuele, biseksuele, homoseksuele en transseksuele situaties van seksuele aard. Hoewel toegang tot MyOnlinePorn.com gratis is en geen registratie vereist is (behalve voor webmasters), wordt MyOnlinePorn.com alleen aangeboden aan en is alleen beschikbaar voor volwassenen van ten minste 18 jaar oud die de volwassen leeftijd in hun gemeenschap hebben bereikt.

Wij bieden MyOnlinePorn.com, de recensies en de links uitsluitend voor informatieve doeleinden aan. Door deze Website te bezoeken, erkent u dat elke beoordeling slechts de mening van de beoordelaar vormt en dat u niet op MyOnlinePorn.com of de beoordelingen moet vertrouwen voor advies van welke aard dan ook. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties, beslissingen of ander gedrag dat u neemt of niet neemt op basis van MyOnlinePorn.com of de beoordelingen op MyOnlinePorn.com. De beoordelingen en andere materialen op MyOnlinePorn.com kunnen verouderd zijn, en we doen geen toezegging om ze bij te werken. Niet alle op MyOnlinePorn.com vermelde websites zijn mogelijk beschikbaar op het moment dat u ze bekijkt. U handelt op eigen risico door te vertrouwen op de inhoud van MyOnlinePorn.com.

Deze voorwaarden gelden voor alle gebruikers van MyOnlinePorn.com (inclusief de mobiele versie), of u nu een “bezoeker”, een “gebruiker” of een “webmaster” bent. Door enig deel van MyOnlinePorn.com te bezoeken, accepteer je deze voorwaarden. Als je niet akkoord wilt gaan met deze voorwaarden, mag je MyOnlinePorn.com niet bezoeken. Als u deze voorwaarden schendt, kunnen wij uw licentie voor toegang tot MyOnlinePorn.com intrekken.

We kunnen deze voorwaarden een of meerdere keren wijzigen door deze webpagina bij te werken. Bovenaan de voorwaarden staat wanneer we ze voor het laatst hebben bijgewerkt. Wijzigingen worden van kracht op de “laatst bijgewerkte” datum die bovenaan deze webpagina staat vermeld. Wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht. Hoewel wij zullen proberen u op de hoogte te stellen wanneer wij deze voorwaarden wijzigen, dient u deze webpagina regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet u stoppen met het bezoeken van MyOnlinePorn.com. Als je MyOnlinePorn.com blijft bezoeken nadat wijzigingen in deze voorwaarden zijn aangebracht, betekent dit dat je akkoord gaat met de wijzigingen.

Als u vragen hebt over deze voorwaarden of vragen of opmerkingen over MyOnlinePorn.com, kunt u een e-mail sturen naar maurice@myonlineporn.com en wij zullen proberen u voor het einde van de volgende werkdag te antwoorden.

ADULT ENTERTAINMENT EN GESCHIKTHEIDSEISEN

MyOnlinePorn.com bevat ongecensureerd seksueel expliciet materiaal dat ongeschikt is voor minderjarigen. MyOnlinePorn.com wordt alleen aangeboden en is alleen beschikbaar voor volwassenen (1) die ten minste 18 jaar oud zijn en (2) die de volwassen leeftijd in hun gemeenschap hebben bereikt. Als u niet aan deze leeftijdsvereisten voldoet, mag u MyOnlinePorn.com niet bezoeken.

TOEGANG TOT MYONLINEPORN.COM

Door MyOnlinePorn.com te bezoeken, verklaart u dat de volgende feiten juist zijn:

 • Je bent minstens 18 jaar oud, hebt de volwassen leeftijd bereikt waar je woont, en je hebt de wettelijke capaciteit om akkoord te gaan met deze voorwaarden;
 • U bent zich ervan bewust dat u kunt worden blootgesteld aan websites uit verschillende niches die u beledigend, obsceen of anderszins verwerpelijk kunt vinden;
 • (i) U bent zich bewust van de pornografische aard van de inhoud die op de Website beschikbaar is en dat u niet beledigd bent door inhoud waarop mannen of vrouwen in verschillende seksuele situaties worden afgebeeld;
 • (ii) U bent bekend met de wetten van uw gemeenschap die van invloed zijn op uw recht op toegang tot pornografisch materiaal, inclusief expliciet seksueel materiaal met afbeeldingen van bondage, S/M en andere fetisjistische activiteiten;
 • (iii) U hebt het wettelijke recht op toegang tot pornografisch materiaal, inclusief expliciet seksueel materiaal met bondage, S/M en andere fetisjistische activiteiten en wij hebben het wettelijke recht om dit materiaal aan u door te geven;
 • (iv) U vraagt vrijwillig om pornografisch materiaal voor uw eigen privéplezier;
 • (v) U zult deze materialen niet delen met een minderjarige of anderszins beschikbaar stellen aan een minderjarige;
 • (vi) U begrijpt dat alle beoordelingen op MyOnlinePorn.com slechts de mening van de auteur zijn;
 • (vii) U begrijpt dat niet verantwoordelijk is voor de inhoud van enige beoordeelde websites; en
 • (viii) Door MyOnlinePorn.com te betreden, heeft u de aanbieders, eigenaren en makers van MyOnlinePorn.com vrijgesteld en gedechargeerd van alle aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan, inclusief acties die u onderneemt in vertrouwen op beoordelingen, meningen of opmerkingen op MyOnlinePorn.com.

Onder voorbehoud van uw voortdurende naleving van alle voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent MyOnlinePorn.com u hierbij toestemming om de Website alleen te gebruiken zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, en op voorwaarde dat:

 1. Uw gebruik van MyOnlinePorn.com zoals toegestaan is uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik;
 2. U zult geen enkel deel van MyOnlinePorn.com kopiëren of verspreiden in enig medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MyOnlinePorn.com;
 3. U zult geen enkel deel van MyOnlinePorn.com wijzigen of aanpassen anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan en dan alleen voor een dergelijk uitdrukkelijk doel;
 4. U mag de veiligheid of integriteit van MyOnlinePorn.com, de goede werking van MyOnlinePorn.com, de functies die het gebruik of kopiëren van enige Inhoud voorkomen of beperken (zoals de term hieronder wordt gedefinieerd) of beperkingen op het gebruik van MyOnlinePorn.com of de Inhoud daarin afdwingen, niet omzeilen, uitschakelen, schenden of trachten te schenden of anderszins verstoren, of zich mengen in enige activiteit die wordt uitgevoerd op MyOnlinePorn.com; en
 5. U mag geen software ontcijferen, decompileren, demonteren of onderwerpen aan reverse engineering die deel uitmaakt van MyOnlinePorn.com.

U gaat ermee akkoord geen geautomatiseerd systeem te gebruiken of te lanceren, met inbegrip van maar niet beperkt tot “robots”, “spiders”, “offline lezers”, enz., dat toegang heeft tot MyOnlinePorn.com op een manier die meer verzoekberichten naar de servers van MyOnlinePorn.com stuurt in een bepaalde periode dan een enkele mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode door het gebruik van een conventionele webbrowser. U gaat ermee akkoord geen persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder accountnamen, van MyOnlinePorn.com te verzamelen of te oogsten, noch de communicatiesystemen van MyOnlinePorn.com te gebruiken voor commerciële doeleinden. MyOnlinePorn.com behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken toegang te blokkeren of diensten aan overtreders stop te zetten, en om onderzoek te doen naar en passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken van MyOnlinePorn.com team, deze bepaling overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van u aan de rechtshandhavingsinstanties.

VERBOD VOOR MINDERJARIGEN

Alle personen die voorkomen in enige visuele weergave van daadwerkelijk of gesimuleerd seksueel expliciet gedrag gevonden op MyOnlinePorn.com waren 18 jaar of ouder ten tijde van de creatie van de afbeeldingen. We hanteren een nultolerantiebeleid voor pornografische inhoud waarbij minderjarigen betrokken zijn en een nultolerantiebeleid voor pedofielen of pedofiele activiteiten. We staan alleen visuele media van toestemmende volwassenen toe op MyOnlinePorn.com. Als u visuele media ziet, echt of gesimuleerd, die minderjarigen afbeelden die betrokken zijn bij seksuele activiteit op MyOnlinePorn.com, meld dit dan aan ons op maurice@myonlineporn.com. Voeg bij uw melding al het relevante bewijsmateriaal, inclusief de datum en tijd van identificatie. Wij zullen alle meldingen onmiddellijk onderzoeken en passende maatregelen nemen. Wij werken volledig samen met alle wetshandhavingsinstanties die onderzoek doen naar kinderporno. Als u vermoedt dat andere externe websites deelnemen aan onwettige activiteiten met minderjarigen, meld deze dan aan www.asacp.org.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud op MyOnlinePorn.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tekst, software, scripts, grafische voorstellingen, bestanden, afbeeldingen, foto’s, geluiden, muziek, video’s, interactieve functies en dergelijke (gezamenlijk “Inhoud”) en de handelsmerken, dienstmerken en logo’s die daarin zijn opgenomen (“Merken”), zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons, of worden gebruikt op MyOnlinePorn.com in overeenstemming met fair use bepalingen van de wet. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en op MyOnlinePorn.com en de Inhoud die eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. U gaat ermee akkoord geen Content, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beeld-, audio- en visuele content, Merken of andere eigendomsrechten die niet uw eigendom zijn, te gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, verzenden, distribueren, uitvoeren, uploaden, weergeven, in licentie te geven, verkopen of anderszins te exploiteren voor welke andere doeleinden dan ook (i) zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaren, of (ii) op enige wijze die inbreuk maakt op enig recht van derden. Indien u een kopie van de Inhoud downloadt of afdrukt voor persoonlijk gebruik, dient u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten die daarin zijn opgenomen, te behouden.

Feedback

Wij moedigen u aan feedback te geven over MyOnlinePorn.com. Maar we zullen geen enkele suggestie of idee van u als vertrouwelijk behandelen, en niets in deze voorwaarden zal ons recht beperken om feedback te gebruiken, ervan te profiteren, openbaar te maken, te publiceren of anderszins te exploiteren, zonder betaling aan u.

OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS; COPYRIGHT BELEID

MyOnlinePorn.com kan gebruikers toestaan opmerkingen te plaatsen (“Gebruikerscommentaren”). U begrijpt dat MyOnlinePorn.com geen vertrouwelijkheid garandeert met betrekking tot dergelijke Gebruikerscommentaren.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikerscommentaren en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. U gaat ermee akkoord dat MyOnlinePorn.com geen aansprakelijkheid heeft met betrekking tot Gebruikersreacties, en u ontslaat MyOnlinePorn.com en haar functionarissen en directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en filialen hierbij onherroepelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met Gebruikersreacties of een deel daarvan. Door Gebruikersreacties in te dienen, geeft u MyOnlinePorn.com een licentie om dergelijke Gebruikersreacties te gebruiken en anderszins te exploiteren voor enig doel in verband met de Website en MyOnlinePorn.com andere gerelateerde diensten.

In verband met Gebruikersreacties gaat u er verder mee akkoord dat u niet:

 1. onwaarheden of verkeerde voorstellingen publiceert;
 2. materiaal indient dat onwettig, obsceen, ontuchtig, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, intimiderend, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend, buitensporig gewelddadig is, of aanzet tot gedrag dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid, een wet overtreedt, of anderszins ongepast of verwerpelijk is;
 3. advertenties of zakelijke verzoeken te plaatsen; of
 4. zich voordoen als een andere persoon.

Wij onderschrijven geen enkel Gebruikerscommentaar of enige mening, aanbeveling of advies die daarin wordt geuit, en wij wijzen uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met Gebruikerscommentaren van de hand.

Wij behouden ons het recht voor om te beslissen of Inhoud of een Gebruikerscommentaar ongepast is, of deze Overeenkomst schendt, inclusief maar niet beperkt tot schendingen van intellectueel eigendomsrecht, pornografie, obsceen of lasterlijk materiaal, of buitensporige lengte. MyOnlinePorn.com behoudt zich ook het recht voor om, naar eigen goeddunken, een posting van u af te wijzen, te weigeren of te verwijderen, of om uw toegang tot MyOnlinePorn.com of een deel daarvan te beperken, op te schorten of te beëindigen op elk moment, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. Niettegenstaande het voorgaande aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor het controleren van MyOnlinePorn.com, Content of Gebruikerscommentaren op ongepast gedrag, of het wijzigen of verwijderen van dergelijk gedrag, Content of Gebruikerscommentaren van MyOnlinePorn.com.

Hoewel we niet actief toezicht houden op Content die op MyOnlinePorn.com is geplaatst, is het beleid van ons team om (1) de toegang tot Content te blokkeren of te verwijderen waarvan het te goeder trouw gelooft dat het auteursrechtelijk beschermd materiaal is dat illegaal is gekopieerd, weergegeven of gedistribueerd door een van zijn adverteerders, filialen, content providers, leden of gebruikers; en (2) diensten te staken en recidivisten te verwijderen.

WEBSITES VAN DERDEN

MyOnlinePorn.com kan links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons. Wanneer u websites van derden bezoekt, doet u dit op eigen risico. Wij raden u aan om op te letten wanneer u de Website verlaat en om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke website van derden die u bezoekt. MyOnlinePorn.com heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, nauwkeurigheid, privacybeleid, of praktijken van, of meningen uitgedrukt in websites van derden. Bovendien zullen en kunnen wij de inhoud van websites van derden niet controleren, verifiëren, censureren of bewerken. Door MyOnlinePorn.com te gebruiken, ontheft u MyOnlinePorn.com en zijn team uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites van derden.

AFWIJZING VAN GARANTIE

Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij, onze leveranciers en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten alle garanties af, uitdrukkelijk of impliciet, in verband met MyOnlinePorn.com en uw gebruik daarvan, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Bovendien geven noch wij, noch onze leveranciers, noch hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van MyOnlinePorn.com of de inhoud van sites die gekoppeld zijn aan MyOnlinePorn.com, en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot en gebruik van MyOnlinePorn.com; (iii) onbevoegde toegang tot of gebruik van de beveiligde servers en/of enige en alle persoonlijke informatie en/of financiële informatie die daarin is opgeslagen; (iv) enige onderbreking of beëindiging van de overdracht naar of van MyOnlinePorn.com; (v) enige bugs, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke die naar of via MyOnlinePorn.com door een derde partij; en/of (vi) eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van enige inhoud geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via MyOnlinePorn.com. Wij garanderen, onderschrijven, garanderen of aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor producten of diensten die door derden worden geadverteerd of aangeboden via MyOnlinePorn.com of een hyperlinked website of in advertenties, en wij zullen geen partij zijn bij of op enigerlei wijze verantwoordelijk zijn voor het toezicht op transacties tussen u en derde aanbieders van producten of diensten. Wij verklaren niet dat MyOnlinePorn.com geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Degenen die MyOnlinePorn.com bezoeken of gebruiken vanuit andere rechtsgebieden zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord MyOnlinePorn.com, haar moedermaatschappij, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, eisen en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot MyOnlinePorn.com of enige Inhoud die u daarop plaatst; of (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Overeenkomst of uw verklaringen en garanties zoals hierboven uiteengezet.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zullen wij, onze leveranciers, of hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, of agenten, aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van gederfde winst, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad, of enige andere wettelijke theorie, en ongeacht of we zijn geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover de wet in het toepasselijke rechtsgebied dat toestaat. Behoudens het voorgaande zal onze aansprakelijkheid jegens u om welke reden dan ook beperkt zijn tot het bedrag dat u eventueel aan MyOnlinePorn.com heeft betaald voor MyOnlinePorn.com diensten in verband met MyOnlinePorn.com tijdens de duur van uw lidmaatschap.

OVERDRACHT

U mag deze Overeenkomst of enige rechten en licenties die hieronder zijn verleend niet overdragen of toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen deze Overeenkomst en alle rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan vrij overdragen, toewijzen of delegeren.

ADRESGEGEVENS

maurice@myonlineporn.com