18 U.S.C. § 2257 Verklaring

Alle mensen die zijn afgebeeld op beelden die op deze website staan, waren ouder dan 18 jaar op het moment dat deze beelden werden opgenomen.

 

Vrijstelling: Inhoud geproduceerd door derden

 

De beheerders van deze website zijn niet de “producenten” van afbeeldingen van daadwerkelijk of gesimuleerd expliciet seksueel gedrag die op deze website kunnen verschijnen. Meer specifiek beperken de beheerders van deze website hun omgang met dergelijke inhoud en voeren alleen de activiteiten uit van transmissie, opslag, ophaling, hosting en/of opmaak van materiaal dat expliciet seksueel gedrag kan weergeven, al het materiaal dat op de website verschijnt als gevolg van handelingen van derde gebruikers van de website. Alle delen van de website die dergelijk door gebruikers gegenereerd materiaal bevatten, vallen onder de controle van de desbetreffende gebruiker, voor wie deze website als een onlinedienst wordt aangeboden door de beheerders ervan. Op grond van 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) en 47 U.S.C. § 230(c), behouden de beheerders van deze website zich het recht voor om materiaal dat op de site verschijnt als gevolg van handelingen van de gebruikers van de website te verwijderen, indien dit materiaal naar het oordeel van de beheerder onfatsoenlijk, obsceen, lasterlijk of niet in overeenstemming met het beleid en de servicevoorwaarden voor deze website wordt geacht.

 

Vrijstelling: Inhoud geproduceerd door websitebeheerders

 

Voor zover er beelden op de website verschijnen waarvoor de beheerders van deze website als de “producent” kunnen worden beschouwd, zijn deze beelden vrijgesteld van de vereisten van 18 U.S.C. § 2257 en 28 C.F.R. § 75 om een of meer van de volgende redenen: (i) de geproduceerde beelden beelden beelden geen expliciet seksueel gedrag uit zoals gedefinieerd in 18 U. S.C. §§ 2256 en 28 C.F.R. § 75.S.C. §§ 2256(2)(A); (ii) de geproduceerde beelden tonen geen afbeeldingen van de genitaliën of schaamstreek die na 27 juli 2006 zijn gemaakt; (iii) de geproduceerde beelden tonen geen gesimuleerde expliciete seksuele activiteit die na de ingangsdatum van 18 U.S.C. § 2257A heeft plaatsgevonden; en/of (iv) de geproduceerde beelden zijn vóór 3 juli 1995 gemaakt.

 

Aangewezen archiefbeheerder

 

Zonder enige beperking van de toepasselijkheid van de hierboven vermelde vrijstellingen, hebben de beheerders van deze website de beheerder, wiens adres hieronder is vermeld, aangewezen als de bewaarder van originele documenten zoals beschreven in 18 U.S.C. § 2257 en 28 C.F.R. § 75 voor alle materialen die op deze website verschijnen en in de volgende categorieën vallen: (i) marketing- en reclamematerialen die visuele afbeeldingen bevatten van daadwerkelijk of gesimuleerd expliciet seksueel gedrag, welke materialen zijn verworven of gemaakt door de beheerders van de website om de website te promoten; of (ii) materialen die niet zijn vrijgesteld, zoals hierboven beschreven.

 

De bovengenoemde bestanden en de beheerder ervan zijn te vinden op de volgende locatie:

maurice@myonlineporn.com