18 U.S.C. § 2257 Erklæring

Alle personer som er avbildet på bilder som vises på dette nettstedet, var over 18 år da bildene ble tatt.

 

Unntak: Innhold produsert av tredjeparter

 

Operatørene av dette nettstedet er ikke «produsenter» av avbildninger av faktisk eller simulert seksuelt eksplisitt atferd som kan vises på dette nettstedet. Nærmere bestemt begrenser operatørene av dette nettstedet sin håndtering av slikt innhold, og utfører kun aktiviteter knyttet til overføring, lagring, henting, hosting og/eller formatering av materiale som kan vise seksuelt eksplisitt atferd, og alt dette materialet vises på nettstedet som et resultat av handlinger utført av tredjepartsbrukere av nettstedet. Alle deler av nettstedet som inneholder slikt brukergenerert materiale, er under kontroll av den aktuelle brukeren, som dette nettstedet tilbys som en nettbasert tjeneste av operatørene. I henhold til 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) og 47 U.S.C. § 230(c) forbeholder operatørene av dette nettstedet seg retten til å slette materiale som vises på nettstedet som følge av handlinger utført av nettstedets brukere, og som etter operatørens eget skjønn anses å være uanstendig, uanstendig, ærekrenkende eller i strid med retningslinjene og vilkårene for bruk av dette nettstedet.

 

Unntak: Innhold produsert av nettstedets operatører

 

I den utstrekning det vises bilder på nettstedet som operatørene av dette nettstedet kan anses som «produsent», er disse bildene unntatt fra kravene i 18 U.S.C. § 2257 og 28 C.F.R. § 75 av en eller flere av følgende grunner: (i) de produserte bildene viser ikke seksuelt eksplisitt atferd som definert i 18 U.U.S.C. §§ 2256(2)(A); (ii) de produserte bildene viser ikke avbildninger av kjønnsorganene eller kjønnsområdet som er laget etter 27. juli 2006; (iii) de produserte bildene viser ikke simulert seksuelt eksplisitt aktivitet som finner sted etter ikrafttredelsesdatoen for 18 U.S.C. § 2257A; og/eller (iv) de produserte bildene ble laget før 3. juli 1995.

 

Utpekt arkivforvalter

 

Uten at det på noen måte begrenser anvendelsen av de ovennevnte unntakene, har operatørene av dette nettstedet utpekt en depotmottaker, hvis adresse er oppgitt nedenfor, til å oppbevare de originale dokumentene som er beskrevet i 18 U.S.C. § 2257 og 28 C.F.R. § 75 for alt materiale som vises på nettstedet. § 75 for alt materiale som vises på dette nettstedet, og som faller inn under følgende kategorier: (i) markedsførings- og reklamemateriell som inneholder visuelle fremstillinger av faktisk eller simulert seksuelt eksplisitt atferd, og som er anskaffet eller opprettet av nettstedets operatører med det formål å markedsføre nettstedet, eller (ii) materiale som ikke er unntatt, som beskrevet ovenfor.

 

Du finner de nevnte registrene og deres forvalter på følgende sted:

maurice@myonlineporn.com